Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot

Kehitä ymmärrystäsi liikunnan ja terveyden merkityksestä opiskelemalla liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot avoimessa yliopistossa.

Haluatko ymmärtää liikunnan merkityksen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta? Mitä ovat liikunnan ja urheilun arvolähtökohdat? Tunnistatko liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän laaja-alaisuuden? Opiskelemalla liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot saat perustiedot liikunta- ja terveystieteiden alan käsitteistä ja teorioista. Opiskelet Suomen ainoan liikuntatieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisesti.

Liikunta_ja_Terveys_pikkukuva.png

Voit opiskella liikunnan ja terveyden monitieteisiä perusopintoja

  • Ilmoittautumalla opintoihin ja aloittamalla milloin tahansa.
  • 1.8.2020 alkaen opintoihin ilmoittaudutaan uuden opetussuunnitelman 2020–2023 mukaisesti opintojakson suoritustapaan, ks. tietoa toiminnan muutoksista. Suoritustapa- ja aikataulutiedot löydät tämän sivun alaosasta (opetusohjelma) sekä opinto-oppaasta.
  • etä- ja lähiopetusta yhdistelemällä (perusopintokokonaisuus 25 op sisältää 1.8. alkaen yhden opintojakson, joissa on läsnäoloa vaativaa lähiopetusta)
  • lähiopetukseen voit osallistua Jyväskylässä tai Helsingissä.

Tutkittua tietoa liikunnasta ja terveydestä

Liikunnan ja terveyden perusopinnot laajentavat ymmärrystä liikunnan ja terveyden merkityksestä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Tietoa voidaan hyödyntää työelämässä liikunnan ja terveyden edistämisessä. Liikunnan ja terveyden perusopinnot ovat hyödyksi useilla eri aloilla, ne tukevat ja auttavat laajentamaan monen muun alan asiantuntijuutta. 

Syksyn 2020 opinto-ohjelman löydät JYU avoimen yliopiston opinto-oppaasta

 

Opiskelijatarina
Avoimen opinnoista oli apua myös pääsykokeissa

Opintotarjonta 2020–2023

Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot, 25 op
LTKY1001 Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin, 1 op
LTKY1002 Liikunnan ja terveyden kulttuurihistoria, 2 op
LTKY1003 Viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä, 2 op
LPEY1003 Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys, 2 op
LPEY1002 Liikunnan ja urheilun pedagogiikka, 3 op
 
Liikunta elämänkulussa -moduuli 15 op (osa monitieteisiä perusopintoja)
LTKY1004 Väestön liikuntakäyttäytyminen ja suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutuminen, 5 op
LTKY1005 Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa, 5 op
LTKY1006 Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen edistäminen, 5 op

Tutkintotavoitteinen opiskelu

Avoimessa yliopistossa voit opiskella tutkintotavoitteisesti Jyväskylän yliopiston tutkintojen osia. Opintojen suunnittelussa ja tutkintotavoitteisessa opiskelussa voit olla yhteydessä oppiaineen yhteyshenkilöihin.

Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot (25 op) on opintokokonaisuus, joka sisältyy liikuntatieteiden kandidaatin tutkintoon liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Huomaathan, että perusopintokokonaisuus ei vastaa opettajankoulutuslaitosten liikuntakasvatuksen perusopintoja, eivätkä anna oikeutta hakeutua liikuntakasvatuksen aineopintoihin; liikunnan ja terveyden perusopinnot eivät siis johda liikunnan aineenopettajan pätevyyteen, kuten esimerkiksi terveystiedon monitieteinen perus- ja aineopintokokonaisuus.

Mikäli sinulla on aiempi liikunta- tai terveysalan tutkinto (liikuntaneuvoja, liikunnanohjaaja, fysioterapeutti, sairaanhoitaja) ja tavoitteena tutkinto Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, kannattaa tutustua tutkinto-opiskelijan osaamisen hyväksilukuperiaatteisiin sekä erityisesti liikuntatieteellisessä tiedekunnassa hyväksiluettaviin opintojaksoihin. (uuden opetussuunnitelman mukaiset tiedot päivitetään liikuntatieteellisessä tiedekunnassa syyslukukauden 2020 aikana.

Hyväksilukuperiaatteet koskevat vain liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoita. Avoimessa yliopistossa ei myönnetä hyväksilukuja liikunnan ja terveyden perusopinnoista. 


Liikunta- ja terveystieteet avoimessa yliopistossa