Opinnot Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden tutkintokoulutukseen tähtääville

Avoimessa yliopistossa voit opiskella tutkintotavoitteisesti Jyväskylän yliopiston tutkintojen osia. Voit suorittaa tulevaan tutkintoosi sisällytettäväksi soveltuvia opintoja ja näin nopeuttaa valmistumistasi. Tältä sivulta löydät ohjeita ja hyödyllisiä linkkejä tutkintotavoitteiseen opiskeluun liittyen.

Liikuntatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmat (3 + 2 v) ja opintojen suorittaminen avoimessa ennen hakua

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa voit suorittaa liikuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot liikunnan yhteiskuntatieteiden, liikuntabiologian ja liikuntapedagogiikan koulutuksessa.

 

Nopeuta valmistumistasi avoimen opinnoilla

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa valitsemasi kandidaatti- ja maisteriohjelman opintoja. Voit suorittaa esimerkiksi liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot (25 op), jotka sisältyvät kokonaan tai osin liikuntatieteiden kandidaatin tutkintoon liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Opiskelemalla kehität akateemisia taitojasi, kuten tieteellistä ajattelua ja lähdekriittisyyttä ja nopeutat opintojen valmistumista.

Alta löydät tiedon suositeltavista opinnoista tutkinto-ohjelmittain. Kandidaatti- ja maisteriohjelmissa suoritettavien tutkintojen kuvauksiin voit tutustua tiedekunnan opinto-oppaassa.

Liikuntabiologisen aineryhmän kandidaatti- ja maisteriohjelma


Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot (25 op) tai seuraavat siihen sisältyvät kurssit:

Kandidaatin tutkinnon pakollisiin opintoihin sisältyvät kurssit:

Kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin sisältyvät kurssit:

Terveystieteiden perusopintoihin sisältyvä kurssi:

Liikuntatieteellisen tiedekunnan metodiopintoja:

Vapaasti valittavia opintoja: mikä tahansa perusopintokokonaisuus JYU avoimen yliopiston opintotarjonnasta oman kiinnostuksesi mukaan (esimerkiksi lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuus 25 op, terveystiedon monitieteinen perusopintokokonaisuus 25 op tai liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op).

Liikuntapedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma (liikunnanopettajakoulutus)1E4A9978.jpg


Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot (25 op)

Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)

Liikuntatieteellisen tiedekunnan metodiopintoja:

Vapaasti valittavia opintoja: esimerkiksi terveystiedon monitieteinen perus- ja aineopintokokonaisuus (25 + 35 op)

Liikunnan yhteiskuntatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma


Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot (25 op)

Liikuntatieteellisen tiedekunnan metodiopintoja:

Vapaasti valittavia opintoja: mikä tahansa perusopintokokonaisuus JYU avoimen yliopiston opintotarjonnasta oman kiinnostuksesi mukaan (esimerkiksi liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 opviestinnän ja journalistiikan perusopinnot 25 op, psykologian perusopinnot 25 op tai opintokokonaisuudet liikunnasta ja terveystieteistä).

1E4A0034.jpg

Miten alkuun? Tutkintotavoitteisten opintojen suunnittelu