Liikuntatieteet ja terveystieteet

Opiskele liikuntatieteitä ja terveystieteitä avoimessa yliopistossa. Sovella tutkimustietoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Terveystieteiden ja liikuntatieteiden opinnoissa tarkastellaan elämänkulkua terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta

Oletko kiinnostunut terveydestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista? Toimitko liikunnan tai kasvatuksen alalla? Haluatko terveystiedon opettajaksi? Onko tavoitteenasi terveystieteiden maisterin tutkinto? Jyväskylän yliopisto avoimen yliopiston opinnoissa tarkastelet monipuolisesti terveystieteiden ja terveystiedon eri osa-alueita sekä gerontologiaa ja liikuntapsykologiaa. Lasten ja nuorten liikunta -perusopinnoissa perehdyt liikkujaksi ja urheilijaksi kasvamiseen. Tavoitteenamme on terveys.

  • Terveystieteiden opinnoista saat eväitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ihmisen elämänkulun aikana
  • Terveystiedon opinnot tuovat aineksia erityisesti terveystiedon opettamiseen
Tarjolla olevat opinnot

Terveystieteet

Oletko kiinnostunut terveydestä, toimintakyvystä ja hyvinvoinnista? Terveystieteiden perus- ja aineopinnoissa tutustut näiden oppiaineiden sisältöihin:

Terveystieteiden perus- ja aineopinnoista voit jatkaa edellämainituista oppiaineista sen oppiaineen syventäviin opintoihin, jotka kiinnostavat sinua eniten.

Gerontologia

Oletko kiinnostunut ihmisen vanhenemiseen liittyvistä asioista? Miten ympäristö vaikuttaa meihin iän myötä? Mikä merkitys on ravitsemuksella? Milloin pitää huolestua isovanhemman muistiongelmista? Kannattaako aloittaa eläkeiässä liikunnan harrastamista? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksia gerontologian perusopinnoista.

Liikunnan ja terveyden perusopinnot 

Haluatko ymmärtää liikunnan merkityksen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta? Mitä ovat liikunnan ja urheilun arvolähtökohdat? Tunnistatko liikuntaan ja terveyteen liittyvän viestinnän laaja-alaisuuden? Opiskelemalla liikunnan ja terveyden perusopinnot saat perustiedot liikunta- ja terveystieteiden alan käsitteistä ja teorioista.

Terveystieto

Haluatko saada terveystiedon opettajakelpoisuuden? Avoimen yliopiston tarjoamat terveystiedon monitieteiset perus- ja aineopinnot on suunnattu erityisesti:

Opinnoissa tarkastelet, mikä on keskeistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, terveyskasvatuksessa ja terveystiedon opetuksessa. Lisäksi perehdyt terveystiedon opetussuunnitelmiin, opetettaviin sisältöihin sekä pedagogisiin ratkaisuihin.

Liikuntapsykologia  

Tarvitsetko osaamista siinä, miten autetaan ihmistä aloittamaan liikuntaharrastus ja motivoidaan häntä ylläpitämään sitä? Jos vastasit kyllä, sopivat liikuntapsykologian joustavat opinnot sinulle erinomaisesti. Mikäli toimit huippu-urheilun parissa, opinnoista saatavalla urheilupsykologisella osaamisella autat ihmisiä pääsemään huippusuorituksiin. 

Lasten ja nuorten liikunta -perusopinnot

Näissä monitieteisissä opinnoissa perehdyt lapsuus- ja nuoruusiän liikkumisen erityispiirteisiin. Opit ymmärtämään miten kasvu ja kehitys vaikuttavat lasten ja nuorten fysiologiaan sekä suorituskykyyn. Perehdyt urheilijaksi kasvamisen malleihin, liikunnan terveysvaikutuksiin ja mahdollisiin liikunnan riskeihin sekä eettiseen ja turvalliseen testaustoimintaan. 

Syksyn 2020 opinto-ohjelmatiedot löydät JYU avoimen yliopiston opinto-oppaasta

Tervetuloa liikunta- ja terveystieteiden opintoihin avoimeen yliopistoon.
Tervetuloa liikunta- ja terveystieteiden opintoihin avoimeen yliopistoon.