Terveystieteet avoimessa yliopistossa

Terveystieteiden opiskelu avoimessa yliopistossa tarjoaa valmiuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ihmisen elämänkulun aikana.

Mitä on terveys? Miten terveyttä ja toimintakykyä voidaan edistää? Miten voin itse vaikuttaa terveyteeni? Terveystieteiden opinnoissa perehdyt ihmisen terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin perusasioihin lapsuudesta vanhuuteen. Voit opiskella terveystieteitä avoimessa yliopistossa aloittaen perusopintokokonaisuudesta, jonka jälkeen voit jatkaa aineopintoihin.

 

Terveystieteiden opinnot

  • voit aloittaa ympäri vuoden
  • opiskelet pääsääntöisesti etäopintoina, opiskeluaikataulut löydät opinto-oppaasta
  • voit opiskella lähiopetuksena Jyväskylässä tai Helsingissä
  • voit opiskella myös avoimen väylällä (ei korkeakoulututkintoa) tai maisteriohjelmiin tähdäten (on aiempi korkeakoulututkinto)

AMK- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneet

Jos olet suorittanut AMK- tai opistoasteen tutkinnon liikunta-, sosiaali- tai terveysalalta voit hakea aiemman tutkintosi perusteella maisteriopintoihin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan:

Aloitatko terveystieteiden opiskelun perusopinnoista?

Jos sinulla ei ole soveltuvaa aikaisempaa AMK- tai opistoasteen tutkintoa, aloitat opintosi terveystieteiden perusopintokokonaisuudesta. Terveystieteiden perus- ja aineopinnoissa yhdistyvät neljän oppiaineen, fysioterapian, gerontologian ja kansanterveyden, liikuntalääketieteen ja terveyskasvatuksen, sisällöt.

Jos opiskelet tutkintotavoitteisesti, opintoihisi kuuluu myös sivuainekokonaisuus (25 op) sekä metodi-, viestintä- ja kieliopintoja. 

Terveystieteiden metodiopinnot

Yhteiset opinnot ovat avoinna kaikille tutkintotavoitteisille terveystieteiden opiskelijoille suuntautumisesta (fysioterapia, gerontologia ja kansanterveys, liikuntalääketiede ja terveyskasvatus) riippumatta.

Terveyden edistäminen ja terveyskasvatuksen perusteet -moduuli 15 op

Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen perusteet -moduulissa perehdytään terveyden edistämisen ilmiöön yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoilla. Opinnoissa tarkastellaan terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen teoreettisia lähtökohtia ja tutkimustietoa sekä niiden hyödyntämistä terveyden edistämistoimien suunnittelussa. Kun kaikki moduulin opintojaksot on tehtynä, sinulla on valmis opintokokonaisuus, jonka voit hyödyntää valinnaisiksi opinnoiksi muihin oppiaineisiin tai jolla voi perustella terveyden edistämisen osaamistasi työnhakutilanteessa.