Hyvinvointia ja terveyttä koko elämänkulun ajan

Mitä on terveys? Mitä on hyvinvointi? Miten voin itse vaikuttaa terveyteeni? Terveystieteiden opinnoissa perehdyt ihmisen terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin perusasioihin lapsuudesta vanhuuteen.

Terveystieteitä voit opiskella aloittaen perusopintokokonaisuudesta. Mikäli sinulla on jo aiempi soveltuva AMK- tai opistoasteen tutkinto, voit aloittaa valitsemasi oppiaineen (fysioterapia, gerontologia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus) täydentävistä opinnoista. 

Terveystieteet_pikkukuva.png

Voit opiskella terveystieteitä
  • aloittamalla milloin tahansa 
  • pääsääntöisesti etäopintoina
  • lähiopetuksena Jyväskylässä ja / tai Helsingissä

Aloitatko perusopinnoista?

Tavoitteletko tutkintoa?
Tarvitset myös viestintä- ja kieliopintoja

Jos sinulla ei ole aikaisempaa tutkintoa, aloitat opintosi terveystieteiden perusopintokokonaisuudesta. Terveystieteiden perus- ja aineopinnoissa yhdistyvät neljän oppiaineen (fysioterapia, gerontologia ja kansanterveys, liikuntalääketiede ja terveyskasvatus) sisällöt. Jos opiskelet tutkintotavoitteisesti, opintoihisi kuuluvat myös sivuainekokonaisuus (25 op) sekä metodi-, viestintä- ja kieliopintoja. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

 

Onko sinulla jo tutkinto?

Mikäli sinulla on soveltuva AMK- tai opisto-asteen tutkinto, voit  opiskella terveystieteiden perus- ja aineopintojen sijaan terveystieteiden täydentävät opinnot valitsemastasi oppiaineesta sekä perusopintokokonaisuuden laajuisen sivuaineen (25 op) ja hakea tutkinto-opiskelijaksi suoraan maisteriopintoihin.

Terveystieteiden_opinnot_2017_12_18.png