Terveystieteet avoimessa yliopistossa

Terveystieteiden opiskelu avoimessa yliopistossa tarjoaa valmiuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ihmisen elämänkulun aikana.

Mitä on terveys? Miten terveyttä ja toimintakykyä voidaan edistää? Miten voin itse vaikuttaa terveyteeni? Terveystieteiden opinnoissa perehdyt ihmisen terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin perusasioihin lapsuudesta vanhuuteen.

Voit opiskella terveystieteitä avoimessa yliopistossa aloittaen perusopintokokonaisuudesta, jonka jälkeen voit jatkaa aineopintoihin.

Voit opiskella terveystieteitä
  • aloittamalla milloin tahansa.
  • pääsääntöisesti etäopintoina
  • lähiopetuksena Jyväskylässä ja / tai Helsingissä
  • tutkintotavoitteisesti avoimen väylällä (ei korkeakoulututkintoa)
  • maisteriohjelmiin tähdäten (on aiempi korkeakoulututkinto)
  • Voit ilmoittautua 31.7.2020 saakka koko perusopintokokonaisuuteen (25 op) tai yksittäisille opintojaksoille (1–6 op).
  • 1.8.2020 alkaen opintoihin ilmoittaudutaan uuden opetussuunnitelman 2020–2023 mukaisesti opintojakson suoritustapaan, ks. tietoa toiminnan muutoksista.

Jos olet suorittanut AMK- tai opistoasteen tutkinnon liikunta-, sosiaali- tai terveysalalta voit hakea aiemman tutkintosi perusteella maisteriopintoihin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan: tutustu terveystieteiden maisteriohjelmiin tähtääville suunnattuihin opintoihin

Aloitatko terveystieteiden opiskelun perusopinnoista?

Jos sinulla ei ole soveltuvaa aikaisempaa AMK- tai opistoasteen tutkintoa, aloitat opintosi terveystieteiden perusopintokokonaisuudesta. Terveystieteiden perus- ja aineopinnoissa yhdistyvät neljän oppiaineen (fysioterapia, gerontologia ja kansanterveys, liikuntalääketiede ja terveyskasvatus) sisällöt.

Jos opiskelet tutkintotavoitteisesti, opintoihisi kuuluvat myös sivuainekokonaisuus (25 op) sekä metodi-, viestintä- ja kieliopintoja. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysythän tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Terveystieteiden perusopinnot lukuvuosi 2019-2020 

Terveystieteiden aineopinnot lukuvuosi 2019-2020

Terveystieteiden yhteiset opinnot


Liikunta- ja terveystieteet avoimessa yliopistossa