Terveystieteet avoimessa yliopistossa

Terveystieteiden opiskelu avoimessa yliopistossa tarjoaa valmiuksia terveyden ja hvyinvoinnin edistämiseen ihmisen elämänkulun aikana.

Mitä on terveys? Mitä on hyvinvointi? Miten voin itse vaikuttaa terveyteeni? Terveystieteiden opinnoissa perehdyt ihmisen terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin perusasioihin lapsuudesta vanhuuteen.

Terveystieteitä voit opiskella aloittaen perusopintokokonaisuudesta. Mikäli sinulla on jo aiempi soveltuva AMK- tai opistoasteen tutkinto, voit aloittaa valitsemasi oppiaineen (fysioterapia, gerontologia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus) täydentävistä opinnoista. 

Terveystieteiden perehdytystilaisuudet

Perusopinnot

  • Perehdytys Jyväskylässä Agorassa, Mattilanniemi 2, luokassa AgC 132.1 keskiviikkona 18.9.2019 klo 16.30-18.00 
  • Perehdytys verkon välityksellä torstaina 19.9.2019 klo 16.30-18.00. Kirjautuminen omalla etunimellä klo 16.25 alkaen osoitteeseen: https://connect.jyu.fi/avointerveystieteet2
  • Perehdytys keväällä 2020 verkon välityksellä torstaina 23.1.2020 klo 17.00-18.30. Kirjautuminen omalla etunimellä klo 16.55 alkaen osoitteeseen: https://connect.jyu.fi/avointerveystieteet2

Terveystieteiden yhteisten opintojen perehdytys 

Syksy 2019: Perehdytys verkon välityksellä torstaina 19.9.2019 klo 17.00-18.00. Kirjautuminen omalla etunimellä klo 16.55 alkaen osoitteeseen https://connect.jyu.fi/avointerveystieteet/
Kevät 2020: Perehdytys verkon välityksellä torstaina 23.1.2020 klo 17.30-18.30. Kirjautuminen omalla etunimellä klo 17.25 alkaen osoitteeseen https://connect.jyu.fi/avointerveystieteet/

Terveystieteet_pikkukuva.png

Voit opiskella terveystieteitä
  • aloittamalla milloin tahansa 
  • pääsääntöisesti etäopintoina
  • lähiopetuksena Jyväskylässä ja / tai Helsingissä

Aloitatko terveystieteiden opiskelun perusopinnoista?


Lukuvuosi 2019-2020 Jos sinulla ei ole aikaisempaa tutkintoa, aloitat opintosi terveystieteiden perusopintokokonaisuudesta. Terveystieteiden perus- ja aineopinnoissa yhdistyvät neljän oppiaineen (fysioterapia, gerontologia ja kansanterveys, liikuntalääketiede ja terveyskasvatus) sisällöt. Jos opiskelet tutkintotavoitteisesti, opintoihisi kuuluvat myös sivuainekokonaisuus (25 op) sekä metodi-, viestintä- ja kieliopintoja. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Lukuvuosi 2019-2020 
Terveystieteiden perusopinnot

  • Löydät Terveystieteiden perusopintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintojärjestelmästämme Korpista: Terveystieteiden perusopinnot (27 op)
  • Perehdytys syksyllä 2019 Jyväskylässä Agorassa, Mattilanniemi 2, luokassa AgC 132.1 keskiviikkona 18.9.2019 klo 16.30-18.00 
  • Perehdytys syksyllä 2019 verkon välityksellä torstaina 19.9.2019 klo 16.30-18.00. Kirjautuminen omalla etunimellä klo 16.25 alkaen osoitteeseen: https://connect.jyu.fi/avointerveystieteet2
  • Perehdytys keväällä 2020 verkon välityksellä torstaina 23.1.2020 klo 17.00-18.30. Kirjautuminen omalla etunimellä klo 16.55 alkaen osoitteeseen: https://connect.jyu.fi/avointerveystieteet2

Lukuvuosi 2019-2020
Terveystieteiden aineopinnot

 Tavoitteletko tutkintoa? Tarvitset myös viestintä- ja kieliopintoja

Haluatko täydentää  aiempaa tutkintoasi terveystieteiden opinnoilla?

Mikäli sinulla on soveltuva AMK- tai opisto-asteen tutkinto ja tavoitteenasi on terveystieteiden maisterin tutkinto, voit opiskella terveystieteiden perus- ja aineopintojen sijaan terveystieteiden täydentävät opinnot (=terveystieteiden yhteiset opinnot + sisältöopinnot) valitsemastasi oppiaineesta sekä tavoitteisiisi sopivan perusopintokokonaisuuden  (25 op) ja hakea sen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi suoraan maisteriopintoihin.


Liikunta- ja terveystieteet avoimessa yliopistossa

Terveystieteiden_opinnot_2017_12_18.png