Avoimen väylä terveystieteiden opintoihin

Hae terveystieteiden tutkinto-opiskelijaksi avoimen yliopiston väylältä! Aloita opiskelu avoimessa yliopisto-opetuksessa ja hae opintojesi perusteella yliopistoon. Jyväskylän yliopistossa opiskelet terveystieteitä työllistyen suuntautumisesi mukaan esimerkiksi terveystieteiden asiantuntijatehtäviiin suunnitteluun, kehittämiseen tai tutkimukseen liittyen.

Terveystieteissä paneudutaan ihmisen terveyteen, sairauteen ja toimintakykyyn eri-ikäisillä väestöryhmillä. Keskeisiä näkökulmia on terveyden edistäminen ja terveysosaaminen, terveyden ja liikunnan sekä terveyden ja ikääntymisen väliset yhteydet sekä kuntoutus. Lisäksi tärkeässä asemassa on tutkimuksen taitojen opettelu. Maisteriohjelmassa syvennytään oman opintosuunnan aihepiireihin ja ajankohtaisiin kysymyksiin. 

Opintosuuntia on kolme: gerontologia ja kansanterveys, liikuntalääketiede sekä terveyskasvatus. Tutkinnon suorittaneet voivat toimia suuntautumisensa mukaan erilaisissa terveystieteiden asiantuntijatehtävissä. Valituista sivuaineista riippuen tehtävät voivat suuntautua myös koulutukseen tai johtamiseen. Tulevana työpaikkana voivat olla tutkimuslaitokset, kansanterveysjärjestöt, hyvinvointi- tai media-alan yritykset tai julkisen sektorin sosiaali-, terveys-, ja liikuntapalvelut.

Haku ja opiskelijavalinta terveystieteiden tutkintokoulutuksiin

Avoimen yliopiston väylältä voit hakea yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Väylällä tutustut terveystieteisiin tieteenalana ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi. Samalla tutustut yliopisto-opiskeluun ja kehität opiskelutaitojasi.

Tutkinto-opiskelijaksi haetaan yhteishaussa. Hakemus tehdään Opintopolku.fi-palvelussa. Avoimen väylän kautta hakevilla tulee olla aiempia avoimen yliopiston tai yliopiston opintosuorituksia (ks. alla olevat linkit valintaperusteisiin).


Terveystieteiden kandidaattiohjelma, terveystieteiden kandidaatti (3 v)

Terveystieteiden kandidaattiväylä on sinulle, jolla ei ole vielä korkeakoulututkintoa. Valitse kandidaattiväylä, jos tavoittelet nimenomaan alempaa korkeakoulututkintoa etkä aio jatkaa maisteriopintoihin.

Avoimen väylä (150 op)
60 op terveystieteiden perusopinnot sekä aineopintoja*
25 op valinnainen opintokokonaisuus (sivuaine)
12–13 op tutkimusmetodiopintoja
9 op
 viestintä- ja kieliopintoja** 
9 op terveystieteiden yhteisiä opintoja
32 op valinnaisia opintoja
*sisältäen kandidaattiseminaarin ja kandidaatin tutkielman, opintojen arvosana 3.
**tutkintoon vaadittavat opinnot (englanti, ruotsi, puheviestintä)


Seuraava haku: Kevään 2021 yhteishaku
Opiskelijavalinnat: Valitaan kaikki avoimen väylän hakijat, jotka täyttävät hakukelpoisuusvaatimukset

Valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen


Terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Kandidaatti-maisteriväylä on sinulle, jolla ei ole vielä korkeakoulututkintoa. Jos sinut hyväksytään tutkinto-opiskelijaksi tältä väylältä, saat oikeuden myös maisteriopintoihin.

Avoimen väylä (60 op)
25 op
terveystieteiden tai gerontologian perusopintoja
21 op terveystieteiden tai gerontologian aineopintoja
12–13 op tutkimusmetodiopintoja
2 op
Academic Reading tai vastaava opintojakso

Seuraava haku:
Kevään 2021 yhteishaku
Opiskelijavalinnat: Valitaan enintään neljä (4) opiskelijaa, jotka täyttävät hakukelpoisuusvaatimukset.

Valintaperusteet ja hakuohjeet tutkintokoulutukseen

Terveystieteiden väyläopinnot avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa väyläopiskelu aloitetaan terveystieteiden perusopinnoista (25 op). Lisäksi voit suorittaa avoimessa yliopistossa myös hakuun tarvittavia viestintä- ja kieliopintoja, mikäli ne ovat yllä mainituissa valintaperusteissa vaadittavia opintoja.

Kandidaattiohjelman väyläopinnot (150 op) avoimessa yliopistossa

Arvioitu kesto: 
noin 2,5–3 vuotta opiskelua
Hinta:
15 € / opintopiste

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen terveystieteiden opintoihin

Kandidaatti-maisteriohjelman väyläopinnot (60 op) avoimessa yliopistossa

Arvioitu kesto: noin 1,5 vuotta opiskelua
Hinta: 15 € / opintopiste

Tutustu ja ilmoittaudu JYU avoimen terveystieteiden opintoihin

Voit suorittaa väyläopinnot avoimessa yliopistossa pääasiassa etäopiskellen. Väyläopintojen opiskeluun on hyvä varata riittävästi aikaa.

Väylältä yliopistoon:
Opiskelu liikuntatieteellisessä tiedekunnassa

Jos sinut valitaan tutkintokoulutukseen, opintosi alkavat elokuussa 2020. Avoimen väylältä kandidaattiohjelmaan valittavien kandidaatin tutkinnon opinnot kestävät noin yhden (1) lukuvuoden riippuen aiemmin suoritettujen opintojen määrästä.

Avoimen väylältä kandidaatti-maisteriohjelmaan valittavien kandidaatin tutkinnon opinnot kestävät noin 2 vuotta riippuen aiemmin suoritetuista opinnoista. Opiskelijaksi valitut saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin (kesto 2 vuotta).

 

Korkeakoulututkinto suoritettuna?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Tutustu JYU:n liikuntatieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmiin sekä avoimen yliopiston opintoihin terveystieteiden maisteriohjelmiin tähtääville.

Tarvittaessa voit myös ottaa yhteyttä opiskelijapalveluihimme.