Liikuntalääketiede: ai­em­paa tut­kin­toa täy­dentä­vät opin­not

Oletko suorittanut terveysalan tai liikunnanohjaajan ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon? Kiinnostavatko sinua liikunnan vaikutukset sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntotuksessa? Haluatko edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia? Onko tulevaisuuden tavoitteenasi toimia liikunnan asiantuntija-, kehittämis- tai hallintotehtävissä? Mikäli vastasit kyllä, liikuntalääketiede voisi olla sinun oppiaineesi.

Opintopolkusi alkaa avoimessa yliopistossa liikuntalääketieteen täydentävistä opinnoista. Täydentäviin opintoihin kuuluvat liikuntalääketieteen sisältöopinnot ja terveystieteiden yhteiset opinnot. Täydentäviin opintoihin kuuluu myös perusopintokokonaisuuden laajuinen sivuaine (25 op), joka sinun kannattaa valita sen mukaan, mikä on tavoitteesi tutkinnon jälkeen.

Opinnoissa eteneminen

1. lukukausi 1.-3. lukukausi 3.-4. lukukausi
Opintosi alkavat näistä jaksoista. Alla olevat opintojaksot voit opiskella sinulle sopivassa järjestyksessä sen mukaan, miten opetusta järjestetään. Tarkista Korpista opintojen aikataulut. Kandidaattitutkielmaseminaariin ilmoittaudutaan, kun muut täydentävät opinnot ovat valmiina.
LTKY1005 Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa  KTEA018
Näyttöön perustuva terveydenhuolto (2 op)

KTEY016
Kandidaattiseminaari (2 op)

KTEA012
Urheilijan terveys (3 op)
KTEY005
Terveysalan hallinto ja päätöksenteko (3 op)
 KTEY017
Kandidaattitutkielma (6 op)
Suositellaan:
LTKY014
Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet (2 op) 
LTKY1012
Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi (3 op)
 
  LTKY1011
Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
 
  KTEY008
Epidemiologian perusteet (3 op)
 
  LLTY011
Ravitsemus ja liikunta (luentokurssi) (4 op)
 
  TTIP1005 Ravitsemus, terveys ja liikunta 2 op  
  LTKY002
Tieteellisen toiminnan perusteet (3 op)
tai vaihtoehtoisesti
YFIY100
Tieteenteoria (5 op)
 

Liikuntalääketieteen sisältöopinnot

Opinnot liikuntalääketieteen opiskelijoille. 

Terveystieteiden metodiopinnot

Nämä opinnot ovat yhteisiä kaikille terveystieteiden oppiaineille (fysioterapia, gerontologia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus) opiskellessasi tutkintotavoitteisesti.

Terveystieteiden metodiopintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti:

 Tavoitteletko tutkintoa? 

Tarvitset myös viestintä- ja kieliopintoja aikaisemmista opinnoistasi riippuen. Tutustu tarvitsemiisi viestintä- ja kieliopintoihin