10.01.2018

Liikuntalääketiede

Kiinnostavatko Sinua liikunnan vaikutukset sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntotuksessa? Haluatko edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia? Onko tulevaisuuden tavoitteenasi toimia liikunnan asiantuntija-, kehittämis- tai hallintotehtävissä? Mikäli vastasit kyllä, liikuntalääketiede voisi olla sinun oppiaineesi. Jos Sinulla on liikunta- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava opistoasteen tutkinto, voit hakea terveystieteiden maisteriohjelmaan liikuntalääketieteen oppiaineeseen joko suoraan pääsykokeen tai avoimen yliopiston väylän (ns. erillishaku) kautta Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Opintopolkusi alkaa avoimessa yliopistossa liikuntalääketieteen täydentävistä opinnoista. Täydentäviin opintoihin kuuluu myös perusopintokokonaisuuden laajuinen sivuaine (25 op), joka sinun kannattaa valita sen mukaan, mikä on tavoitteesi tutkinnon jälkeen.

Opinnoissa eteneminen

1. lukukausi

 • KTEP003 Liikunta ja terveys (3 op)
 • LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet (2 op)

 1.-3. lukukausi

Alla olevat opintojaksot voit opiskella sinulle sopivassa järjestyksessä sen mukaan, miten opetusta järjestetään. Tarkista Korpista opintojen aikataulut.

 • KTEA012 Urheilijan terveys (3 op)
 • KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto (2 op)
 • KTEY005 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko (3 op)
 • LTKY1010 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
 • LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
 • KTEY008 Epidemiologian perusteet (3 op)
 • LLTY002 Ravitsemus ja liikunta (6 op)
 • YFIY100 Tieteenteoria (5 op)

 

 3.-4. lukukausi

Kandidaattitutkielmaseminaariin ilmoittaudutaan, kun muut täydentävät opinnot ovat valmiina.

 • KTEY016 Kandidaattiseminaari (2 op)
 • KTEY017 Kandidaattitutkielma (6 op

 

 

Liikuntalääketieteen sisältöopinnot

Opinnot liikuntalääketieteen opiskelijoille. 

 • KTEP003 Liikunta ja terveys (3 op)
  • Tentti ja oppimistehtävä
 • KTEA012 Urheilijan terveys (3 op)
 • KTEY005 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko (3 op)
  • Lähiopetus (Hki tai Jkl)
  • Tentti
 • LLTY002 Ravitsemus ja liikunta (6 op)

Yhteiset opinnot terveystieteissä

Nämä opinnot ovat yhteisiä kaikille terveystieteiden oppiaineille (fysioterapia, gerontologia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus) opiskellessasi tutkintotavoitteisesti. 

 

Tavoitteletko tutkintoa? 

Tarvitset myös viestintä- ja kieliopintoja aikaisemmista opinnoistasi riippuen. Tutustu tarvitsemiisi viestintä- ja kieliopintoihin