Terveystieteiden maisteriohjelmat ja opintojen suorittaminen ennen hakua avoimessa

Oletko suorittanut AMK- tai opistoasteen tutkinnon liikunta-, sosiaali- tai terveysalalta? Voit hakea aiemman tutkintosi perusteella maisteriopintoihin Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Voit suorittaa terveystieteiden maisterin tutkinnon fysioterapian, gerontologian ja kansanterveyden, liikuntalääketieteen tai terveyskasvatuksen maisteriohjelmassa. Tarkista maisteriohjelmakohtaiset hakukelpoisuusvaatimukset kunkin ohjelman valintaperusteista.   

Haku ja opiskelijavalinta liikuntatieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmiin

Liikuntatieteellisen tiedekunnan maisteriohjelmiin haetaan korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa (seuraava haku ilmoitetaan Opintopolku.fi-palvelussa). Aloituspaikkoja on kevään 2023 yhteishaussa 14–16 maisteriohjelmasta riippuen.

Valtaosa aloituspaikoista täytetään valintakoemenestyksen perusteella. Lisäksi jokaiseen maisteriohjelmaan valitaan avoimen väylän kautta enintään 4 opiskelijaa.

Nopeuta valmistumistasi avoimen opinnoilla

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa valitsemasi maisteriohjelman opintoja. Voit suorittaa terveystieteiden opintoja, viestintä- ja kieliopintoja sekä jonkin valinnaisen opintokokonaisuuden. Opiskelemalla kehität akateemisia taitojasi, kuten tieteellistä ajattelua ja lähdekriittisyyttä ja nopeutat opintojen valmistumista. Jos suoritat kaikki avoimen yliopiston väylän edellyttämät opinnot, voit hakea maisteriohjelmaan suorittamiesi opintojen perusteella (katso valintaperusteet -> Avoimen väylä).

Terveystieteiden opiskelu avoimessa yliopistossa

Aloita opiskelu valitsemasi maisteriohjelman täydentävistä opinnoista ja yleisopinnoista (laajuus lukuvuoden 2022–2023 opetussuunnitelmassa 20–48 opintopistettä maisteriohjelmasta riippuen) sekä kieliopinnoista. Opintojen suoritustavat vaihtelevat. Terveystieteiden opinnot voit suorittaa etäopiskellen. Huomioitahan, että osaan terveystieteiden opintojaksoista sisältyy pakollista kontaktiopetusta verkon välityksellä. Viestintä- ja kieliopintojen kurssien suorittamiseen sisältyy lähiopetusta Jyväskylässä, Helsingissä tai Kokkolassa.

Jos tavoitteenasi on hakea valitsemaasi maisteriohjelmaan avoimen väylän kautta ja suorittaa avoimen väylän opinnot, varaa opintojen suorittamiseen aikaa opintojen aloitusajankohdasta riippuen noin 1,5-2 vuotta.

Maisterintutkinnon suorittaminen  Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa  

Jos sinut valitaan maisteriohjelmaan, opiskelu Liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijana alkaa hakua seuraavana syksynä. Maisteritutkinnon (laajuus 120 opintopistettä) suorittaminen vie aikaa päätoimisesti opiskellen noin 2-2,5 vuotta.

Opiskeluun sisältyy lähiopetusta Jyväskylässä. Tutkinto-opiskelijana voit kuitenkin aikatauluttaa opintoja siten, että valtaosa läsnäoloa vaativista kursseista ajoittuu yhdelle opiskeluvuodelle.