Terveyskasvatus: ai­em­paa tut­kin­toa täy­dentä­vät opin­not

Kiinnostaako sinua terveyden edistäminen koulussa, urheiluseurassa, terveydenhuollossa tai kolmannella sektorilla? Tiedätkö, mitä on terveysosaaminen? Haluatko ymmärtää terveyskäyttäytymistä? Terveyskasvatuksessa käsitellään terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä terveyskasvatuksen että terveyden edistämisen viitekehyksessä.  

Terveyskasvatuksen täydentävät opinnot ovat suunnattu AMK- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa terveystieteiden maisterin tutkinnon pääaineenaan terveyskasvatus.

Opinnoissa eteneminen

1. lukukausi 1.-3. lukukausi 3.-4. lukukausi
Opintosi alkavat näistä jaksoista. Alla olevat jaksot voit opiskella sinulle sopivassa järjestyksessä sen mukaan, miten opetusta järjestetään. Tarkista Korpista opintojen aikataulut. Kandidaattitutkielmaseminaariin ilmoittaudutaan, kun muut täydentävät opinnot ovat valmiina.
LTKY1003
Viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä (2 op)
TTIA1002
Terveyskäyttäytymisen ja muutosinterventioiden suunnittelu
(6 op)
KTEY016
Kandidaattiseminaari (2 op)
TTIP1002 Terveyden edistäminen (3 op) KTEA018
Näyttöön perustuva terveydenhuolto (2 op)
KTEY017
Kandidaattitutkielma (6 op)
Suositellaan:
LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellinen kirjoittaminen
TTIA1003
Terveysviestintä (3 op)
 
  KTEY005
Terveysalan hallinto ja päätöksenteko (3 op)
 
   LTKY1011
Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
 
   LTKY1012
Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi (3 op)
 
  KTEY008
Epidemiologian perusteet ( 3 op)
 
  LTKY002
Tieteellisen toiminnan perusteet (3 op)
tai vaihtoehtoisena
YFIY100
Tieteenteoria (5 op)
 

Terveyskasvatuksen sisältöopinnot

Terveystieteiden metodiopinnot

Nämä opinnot ovat yhteisiä kaikille terveystieteiden oppiaineille (fysioterapia, gerontologia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus) opiskellessasi tutkintotavoitteisesti.

Terveystieteiden metodiopintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti:

Tavoitteletko tutkintoa?

Tarvitset myös viestintä- ja kieliopintoja aikaisemmista opinnoistasi riippuen. Tutustu tarvitsemiisi viestintä- ja kieliopintoihin.