Terveyskasvatus: ai­em­paa tut­kin­toa täy­dentä­vät opin­not

Kiinnostaako sinua terveyden edistäminen koulussa, urheiluseurassa, terveydenhuollossa tai kolmannella sektorilla? Tiedätkö, mitä on terveysosaaminen? Haluatko ymmärtää terveyskäyttäytymistä? Terveyskasvatuksessa käsitellään terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä terveyskasvatuksen että terveyden edistämisen viitekehyksessä.  

Terveyskasvatuksen täydentävät opinnot ovat suunnattu AMK- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa terveystieteiden maisterin tutkinnon pääaineenaan terveyskasvatus.

Opinnoissa eteneminen

1. lukukausi 1.-3. lukukausi 3.-4. lukukausi
Opintosi alkavat näistä jaksoista. Alla olevat jaksot voit opiskella sinulle sopivassa järjestyksessä sen mukaan, miten opetusta järjestetään. Tarkista Korpista opintojen aikataulut. Kandidaattitutkielmaseminaariin ilmoittaudutaan, kun muut täydentävät opinnot ovat valmiina.
LTKY1003
Viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä (2 op)
KTEA010
Suunnittelu ja arviointi terveystieteissä (6 op)
KTEY016
Kandidaattiseminaari (2 op)
LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet (2 op) KTEA018
Näyttöön perustuva terveydenhuolto (2 op)
KTEY017
Kandidaattitutkielma (6 op)
  TTIA1001
Viestinnän erityispiirteet terveystieteissä (4 op)
 
  KTEY005
Terveysalan hallinto ja päätöksenteko (3 op)
 
   LTKY1010
Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
 
   LTKY1011
Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
 
  KTEY008
Epidemiologian perusteet ( 3 op)
 
  LTKY002
Tieteellisen toiminnan perusteet (3 op)
tai vaihtoehtoisena
YFIY100
Tieteenteoria (5 op)
 

Terveyskasvatuksen sisältöopinnot

Yhteiset opinnot terveystieteissä

Nämä opinnot ovat yhteisiä kaikille terveystieteiden oppiaineille (fysioterapia, gerontologia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus) opiskellessasi tutkintotavoitteisesti.

Terveystieteiden yhteisiin opintoihin voit ilmoittautua opintojaksokohtaisesti:

Tavoitteletko tutkintoa?

Tarvitset myös viestintä- ja kieliopintoja aikaisemmista opinnoistasi riippuen. Tutustu tarvitsemiisi viestintä- ja kieliopintoihin.