Terveyskasvatus -ai­em­paa tut­kin­toa täy­dentä­vät opin­not

Kiinnostaako terveyden edistäminen koulussa, urheiluseurassa, terveydenhuollossa tai kolmannella sektorilla ? Tiedätkö, mitä on terveysosaaminen? Haluatko ymmärtää terveyskäyttäytymistä? Terveyskasvatuksessa käsitellään terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä terveyskasvatuksen että terveyden edistämisen viitekehyksessä.  

Terveyskasvatuksen täydentävät opinnot ovat suunnattu AMK- tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille opiskelijoille, jotka haluavat suorittaa terveystieteiden maisterin tutkinnon pääaineenaan terveyskasvatus.

 

Opinnoissa eteneminen

1. lukukausi

Näistä aloitetaan:

 • LTKY1003 Viestinnän perusteet liikunta- ja terveystieteissä (2 op)
 • LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet (2 op)

 

 

 

 

 

1.-3. lukukausi

Alla olevat jaksot voit opiskella sinulle sopivassa järjestyksessä sen mukaan, miten opetusta järjestetään. Tarkista Korpista opintojen aikataulut.

 • KTEA010 Suunnittelu ja arviointi terveystieteissä (6 op)
 • KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto (2 op)
 • TTIA1001 Viestinnän erityispiirteet terveystieteissä (4 op)
 • KTEY005 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko (3 op)
 • LTKY1010 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
 • LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
 • KTEY008 Epidemiologian perusteet ( 3 op)
 • LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet (3 op) VAIHTOEHTOISENA: YFIY100 Tieteenteoria (5 op)

3.-4. lukukausi

Kandidaattitutkielmaseminaariin ilmoittaudutaan, kun muut täydentävät opinnot ovat valmiina.

 • KTEY016 Kandidaattiseminaari (2 op)
 • KTEY017 Kandidaattitutkielma (6 op)

Terveyskasvatuksen sisältöopinnot

Yhteiset opinnot terveystieteissä

Nämä opinnot ovat yhteisiä kaikille terveystieteiden oppiaineille (fysioterapia, gerontologia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus) opiskellessasi tutkintotavoitteisesti.

Terveystieteiden yhteisten opintojen perehdytys 

Syksy 2019
Perehdytys verkon välityksellä torstaina 19.9.2019 klo 17.00-18.00. Kirjautuminen omalla etunimellä klo 16.55 alkaen osoitteeseen https://connect.jyu.fi/avointerveystieteet/
Kevät 2020
Perehdytys verkon välityksellä torstaina 23.1.2020 klo 17.30-18.30. Kirjautuminen omalla etunimellä klo 17.25 alkaen osoitteeseen https://connect.jyu.fi/avointerveystieteet/

Ilmoittautuminen opintoihin

Terveystieteiden yhteisiin opintoihin voit ilmoittautua opintojaksokohtaisesti:

Tavoitteletko tutkintoa?

Tarvitset myös viestintä- ja kieliopintoja aikaisemmista opinnoistasi riippuen. Tutustu tarvitsemiisi viestintä- ja kieliopintoihin.