Terveystieteiden metodiopinnot

Terveystieteiden metodiopinnot

Nämä opinnot ovat yhteisiä kaikille terveystieteiden oppiaineille (fysioterapia, gerontologia, liikuntalääketiede, terveyskasvatus) opiskellessasi tutkintotavoitteisesti.

Terveystieteiden metodiopintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti:

 • LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet (2 op)
  • syyslukukaudellaja kevätlukukaudella 
  • Opintojakson suoritustavat:
   • Tehtävä 1. verkko-opetus ja itsenäinen työskentely
   • Tehtävä 2. lähiopetus, verkko-opetus, itsenäinen työskentely ja tehtävä
 • LTKY1012 Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi (3 op)
 • LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet (5 op)
 • KTEY008 Epidemiologian perusteet (3 op)
  • Järjestetään kevätlukukaudella alkuvuodesta 2021. Kevään 2021 aikataulutiedot päivitetään verkkosivuille elokuussa 2020
  • Opintojakson suoritustavat: lähiopetukseen osallistuminen, tentti
 • KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto (2 op)
 • LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet (3 op)
  • Järjestetään kevätlukukaudella Helsingissä perjantaina 23.4 ja lauantaina 24.4.2021 
  • Opintojakson suoritustavat: lähiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävä
  • Opintojakso korvautuu myös suorittamalla kurssi YFIY100 Tieteenteoria (5 op)