Lisätietoa terveystiedon korvaavuuksista

Nämä ohjeet ovat käytössä ainoastaan Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden opinnoissa Helsingissä ja Jyväskylässä sekä JY:n avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa. 

Ohjeet korvaavuuksien hakemiseen (HelpJYU-palvelu)

Hakemukset katsotaan jokaisen opiskelijan kohdalla erikseen koulutusten ja kurssien monimuotoisuuden ja esim. oppilaitoksissa tai yliopistoissa suoritettujen tutkintojen erilaisuuden vuoksi. Hyväksiluvun saaminen edellyttää, että hakijalla on esittää selkeät dokumentit  ko. aihealueen opintojen suorittamisesta, ja että opintojen tavoitteet, sisältöalue, kirjallisuus ja laajuus ovat riittävät verrattuna korvattaviin opintoihin.

  • Liitä hakemukseen opintojen sisältökuvaus, opintorekisteriote tai todistus.
  • Yksittäisten koulutuspäivien osallistumistodistuksilla ei voi hakea hyväksilukua.
  • Suoritettujen opintojen tulee olla alle 10 vuotta vanhoja. 
  • Opintojaksoista ei anneta osakorvaavuuksia
  • JY:n AHOT -periaatteet
  • Liikuntatieteellisen tiedekunnan AHOT-ohjeet

Liikunnanohjaajan tutkinnolla voi hakea aiemmin hankitun osaamisen perusteella hyväksilukua sisällöllisessä osaamisessa seuraavilta opintojaksoilta:

  • LYKY1005 Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa (jos tutkinto on suuntautunut terveysliikuntaan)
  • LBIP1015 Fysiologian perusteet
  • LBIP1013 Kuormitusfysiologian luennot