Lisätietoa terveystiedon korvaavuuksista

Nämä ohjeet ovat käytössä ainoastaan Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston terveystiedon monitieteisen opintokokonaisuuden opinnoissa Helsingissä ja Jyväskylässä sekä JY:n avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa. 

Ohjeet korvaavuuksien hakemiseen (HelpJYU-palvelu)

Hakemukset katsotaan jokaisen opiskelijan kohdalla erikseen koulutusten ja kurssien monimuotoisuuden ja esim. oppilaitoksissa tai yliopistoissa suoritettujen tutkintojen erilaisuuden vuoksi. Hyväksiluvun saaminen edellyttää, että hakijalla on esittää selkeät dokumentit  ko. aihealueen opintojen suorittamisesta, ja että opintojen tavoitteet, sisältöalue, kirjallisuus ja laajuus ovat riittävät verrattuna korvattaviin opintoihin.

  • Liitä hakemukseen opintojen sisältökuvaus, opintorekisteriote tai todistus.
  • Yksittäisten koulutuspäivien osallistumistodistuksilla ei voi hakea hyväksilukua.
  • Suoritettujen opintojen tulee olla alle 10 vuotta vanhoja. Poikkeuksena ensiapukurssi, joka tulee olla alle 5 vuotta vanha.
  • Opintojaksoista ei anneta osakorvaavuuksia
  • JY:n AHOT -periaatteiden mukaisesti "Korvaaviksi opinnoiksi ei hyväksytä aiempaan korkeakoulututkintoon jo sisällytettyjä tai sellaiseen sisällytettäviä opintoja". Tällöin hyväksiluetaan opinnoissa saatu sisällöllinen osaaminen, mutta tilalle opiskellaan sama määrä opintopisteitä muilta opintojaksoilta.
  • Hyväksiluettavat opintojaksot lukuvuonna 

Liikunnanohjaajan tutkinnolla voi hakea aiemmin hankitun osaamisen perusteella hyväksilukua sisällöllisessä osaamisessa seuraavilta opintojaksoilta: