Terveystieto avoimessa yliopistossa

Haluatko terveystiedon opettajaksi? Terveystiedon opinnot avoimessa yliopistossa tuovat tietyin ehdoin aineenopettajan kelpoisuuden.

Tiedätkö, mitä on terveysosaaminen? Miten huomioit esimerkiksi oppilaantuntemuksen, pedagogisen osaamisen ja eettisen osaamisen terveystiedon opetuksessasi? Etsitkö uusia virikkeitä terveystiedon opetukseesi? Opinnoissa kehität terveystiedon opettajuuttasi perehtymällä terveystiedon opetussuunnitelmiin, opetettaviin sisältöihin sekä pedagogisiin ratkaisuihin.


Opiskele terveystietoa

Terveystiedon monitieteisten perusopintojen opiskelu on joustavaa ja opiskelijan omaan elämäntilanteeseen mukautuvaa. Voit kuunnella asiantuntijaluentoja, opiskella pääsääntöisesti etäopintoina sekä hyödyntää opiskelussasi erilaisia opiskelutapoja ja monipuolista ohjausta. 

Perusopintojen jälkeen opiskelua on mahdollista jatkaa terveystiedon monitieteisiin aineopintoihin. Myös aineopinnot voi suorittaa pääsääntöisesti etäopintoina.

Syksyn 2020 opinto-ohjelman löydät avoimen yliopiston opinto-oppaasta

Terveystiedon opinnoissa

  • opiskelet monimuotoisesti
  • voit aloittaa ympäri vuoden
  • opiskelet pääosin etä- ja verkko-opintoina
  • voit opiskella lähiopetuksessa joko Jyväskylässä tai Helsingissä
Opiskelijatarina
Terveystieto laajensi näkökulmia liikunta-alaan

Lisätietoja terveystiedon korvaavuuksista aiemmin opintoja suorittaneille

Hakemukset katsotaan jokaisen opiskelijan kohdalla erikseen koulutusten ja kurssien monimuotoisuuden ja esimerkiksi oppilaitoksissa tai yliopistoissa suoritettujen tutkintojen erilaisuuden vuoksi. Hyväksiluvun saaminen edellyttää, että hakijalla on esittää selkeät dokumentit  kyseisen aihealueen opintojen suorittamisesta ja että opintojen tavoitteet, sisältöalue, kirjallisuus sekä laajuus ovat riittävät verrattuna korvattaviin opintoihin.

Avoimesta yliopistosta terveystiedon opettajaksi

Meillä voit täydentää opintojasi joustavasti työn ohessa ja saada kelpoisuuden terveystiedon opettamiseen opiskelemalla monitieteiset perus- ja aineopintokokonaisuudet. Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).


Liikunta- ja terveystieteet avoimessa yliopistossa