Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -opintokokonaisuus

Tue oppijaa! Opiskele luku- ja kirjoitustaitojen oppimien ja opettaminen -opinnot avoimessa yliopistossa. Kehitä osaamistasi monipuolisesti teoriassa ja käytännössä.

Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opettamisen opinnot avoimessa yliopistossa

Tiedätkö, miten luku- ja kirjoitustaitojen kehitystä voisi arvioida, ohjata ja tukea? Kiinnostavatko erilaiset luku- ja kirjoitustaitojen kehitystä tukevat pedagogiset lähestymistavat ja menetelmät? Tarvitsetko monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen opetuksen sekä arvioinnin taitoja? Pohdituttavatko lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet tai monikielisen oppijan kielitaidon kehittäminen? Luku- ja kirjoitustaitojen monitieteisessä opintokokonaisuudessa kohtaavat erilaiset tieteelliset lähestymistavat, minkä ansiosta opiskelijalle avautuu useita erilaisia toisiaan täydentäviä näkökulmia kuhunkin tarkasteltavaan ilmiöön.

Tutustu ja ilmoittaudu tästä luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opettamisen opintoihin opinto-oppaassa 

Opiskele luku- ja kirjoitustaitojen oppimista ja opettamista

Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opettamisen opinnoissa kehität ammatillista osaamistasi sekä saat välineitä luku- ja kirjoitustaitojen ohjaamiseen ja tukemiseen. Teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä. Voit soveltaa tutkittuun tietoon nojaavia hyviä käytänteitä työssäsi. Luku- ja kirjoitustaitojen sekä viestinnän opettamisen jatkumo varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle muodostaa koko opintokokonaisuuden perustan.

Opintokokonaisuudesta hyötyvät opetus- ja kasvatustehtävissä toimivien lisäksi muun muassa psykologit, puheterapeutit,  kirjasto- ja opetushallintohenkilöstö sekä muut lasten ja nuorten parissa työskentelevät henkilöt.

Opintokokonaisuuteen kuuluvat seuraavat opintojaksot:

  • Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op)
  • Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op)
  • Entä jos ei suju? – Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet (5 op)
  • Kielitietoisesti monikielisen oppijan matkassa (5 op)
  • Kirjariemua ja kirjoitusintoa – Näkökulmia sanataiteeseen ja uuteen kirjoittamiseen (5 op)
  • Monilukutaidon ohjaaminen digiajassa (5 op)

Opintokokonaisuuden kursseja voi suorittaa myös yksittäisinä viiden opintopisteen laajuisina opintojaksoina. Opintojen hinta on 15 e /opintopiste.

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen


Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opettamisen opinnoissa

  • voit valita itsellesi mieluisat opintojaksot
  • opiskelet pääosin itsenäisesti 
  • opiskelet etä- ja verkko-opintoina

Tutustu opintoihin JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa