Luonto uhan alla -opinnot

Opiskele maksuttomat Luonto uhan alla -opinnot avoimessa yliopistossa. Nämä bio- ja ympäristötieteiden uudet verkkokurssit antavat ymmärrystä uhanalaisuuteen liittyvistä ekologisista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä. Yhden opintopisteen laajuiset kurssit ovat suoritettavissa verkon välityksellä oman aikataulun mukaan.

Luonnon uhanalaistumisen opinnot avoimessa yliopistossa

Luonto uhan alla on maksuton kahden opintojakson paketti, joka antaa tietoa luonnon uhanalaistumisesta ja sen arvioinnista.

Uhanalaistuminen on ekologinen tosiasia, jolla on yhteiskunnallinen ulottuvuus sekä kansallisella että kansainvälisellä tasollaUhanalaisuuden arviointi on keskeinen keino mitata luontokatoa – tai tarkemmin sanoen monimuotoisuuskatoa –, suunnata luonnonsuojelua ja seurata luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehtyjen toimien vaikuttavuutta.

Luonto uhan alla -opinnoissa

  • opiskelet joustavasti etä- ja verkko-opintoina
  • voit määrittää itse omaa opiskelutahtiasi
  • voit valita joko suomen- tai englanninkieliset kurssit

Opinnoista ajankohtaista tietämystä

Monimuotoisuuskato on ilmiö, jonka ymmärtäminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Luonto uhan alla -kurssit sopivatkin kaikille aiheesta kiinnostuneille, mukaan lukien esimerkiksi ympäristöalan toimijat.

Kurssit on laadittu Jyväskylän, Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen sekä Luonnontieteellisen keskusmuseon yhteistyönä ja ne ovat osa Biodiversiteettikoulutusverkoston opintotarjontaa.

Luonto uhan alla -kurssit

Kurssit tarjotaan sekä suomeksi että englanniksi. Englanninkieliset Nature Under Threat -opinnot: