UKK: Maksuttomat opinnot työttömille ja lomautetuille vuodeksi 2021

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa työttömille ja lomautetuille mahdollisuuden opiskella maksutta vuonna 2021. Maksuttomat opinnot edellyttävät Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -kurssin suorittamista 31.12.2020 mennessä. Kyseessä on avoimen yliopiston kokeilu, jonka avulla kehitämme toimintamalleja tukemaan opiskelijoita opintojen suorittamisessa.

Alta näet usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen vuodeksi 2021 työttömille ja lomautetuille tarjottaviin maksuttomiin opintoihin. Lisätietoa kokeilusta saat tältä sivulta. 

Mitä opintoja maksuttomuus kattaa?

Työttömille ja lomautetuille maksuttomiin opintoihin kuuluvat kaikki Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tarjoamat opinnot, jotka löydät opinto-oppaasta. Yhteistyöoppilaitosten opinnot tai kumppanioppilaitosten kanssa tarjottavat opinnot eivät kuulu tämän kokeilun piiriin. 

Koska voin opiskella maksutta?

Aloita opiskelu Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -kurssista (1 op) vaikka heti. Olet oikeutettu maksuttomiin opintoihin, mikäli olet työttömänä tai lomautettuna ko. orientaatiokurssin suorittamisen aikana. Orientaatiokurssin suorittamisen jälkeen etene Toimi näin -ohjeen mukaisesti. Voit ilmoittautua muihin opintoihin heti, kun saat suoritusmerkinnän orientaatiokurssista ja hankit todistuksen TE-keskuksen asiakkuudesta. Tämän kokeilun puitteissa voit opiskella maksutta vuoden 2021 loppuun saakka. 

Jos sinua kiinnostavan kurssin ilmoittautuminen alkaa vasta myöhemmin, toimita kuitenkin todistus TE-keskuksen asiakkuudesta avoimelle yliopistolle vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kuka on oikeutettu maksuttomiin opintoihin?

Maksuttomiin opintoihin on oikeutettu henkilö, joka on todistettavasti TE-toimiston asiakas (esim. työtön tai lomautettu) JYU avoimen yliopiston kokeilun aikana (10.11.-31.12.2020) ja suorittanut JYU avoimen yliopiston Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -kurssin. Lomautus voi olla myös osa-aikainen. Todistus työttömyydestä tai lomautuksesta tulee olla päivätty jollekin kokeilun ajanjakson päivistä. Avoimen yliopiston opintopalvelut tarkistaa ajankohdan TE-toimiston Oma asiointi -palvelusta ladattavasta todistuksesta. Orientaatiokurssin suoritus tarkistetaan JYU:n opintotietojärjestelmästä. 

Varmista omasta TE-toimistostasi opintojen sopivuus omaan suunnitelmaasi ja mahdollisuutesi opiskella työttömyysetuudella.

Entä, jos työttömyysjaksoni päättyy kesken opintojen?

Hienoa, jos työrintamalla avautuu mahdollisuuksia. Jatka toki myös opintojasi, jos ne vain sopivat arkeesi. Tässä kokeilussa haluamme tarjota mahdollisuuden opintotavoitteiden toteuttamiseen. Siksi saat mahdollisuuden maksuttomiin opintoihin vuoden 2021 loppuun saakka, vaikka työttömyys- tai lomautusjakso olisi tätä lyhyempi.

Mitä opintojen maksuttomuus vuodelle 2021 edellyttää?

Opintojen maksuttomuus vuodelle 2021 edellyttää, että

  • suoritat Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -kurssin 31.12.2020 mennessä,
  • olet TE-toimiston asiakas (esim. työtön tai lomautettu) JYU avoimen maksuttomien opintojen kokeilun ajanjaksolla 10.11.–31.12.2020. 

Miksi maksuttomat opinnot edellyttävät Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -kurssin suorittamista?

Orientaatiokurssi on kehitetty tukemaan opintojen onnistumisessa sekä kunkin opiskelijan omaan elämäntilanteeseen ja arkeen sopivien tavoitteiden ja opintojen suunnittelussa. Kurssin aikana saat tietoa opiskelun vaatimuksista, hyödyistä ja haasteista. Suunnittelet myös juuri sinulle sopivia opintoja. Opit myös olennaisia opiskelutaitoja, joista on hyötyä akateemisessa opiskelussa. JYU avoin yliopisto haluaa, että sinä onnistut niissä opintotavoitteissa, jotka sinä asetat itsellesi. Tämä kurssi valmistaa antoisiin opintoihin. Voit aloittaa oman suunnitelmasi mukaiset opinnot heti orientaatiokurssin suorittamisen jälkeen.

Miten Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -kurssi suoritetaan?

Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -kurssi on kaikille avoin ja maksuton. Voit opiskella sen milloin tahansa itsenäisesti verkon välityksellä. Tarvitset tietokoneen tai älylaitteen, jolla voit suorittaa kurssin. Kurssiin liittyy tehtäviä, joiden tekemisen jälkeen palautat kurssin Moodle-oppimisalustan sivun palautuslaatikkoon suoritusmerkin kustakin kurssin osa-alueesta. Kun olet palauttanut kaikki vaadittavat merkit ja saanut niistä hyväksyttty -merkinnän, olet suorittanut kurssin ja tieto siitä tallentuu opintotietojärjestelmään. 

Suoritin Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -kurssin jo aiemmin syksyllä.  Kuinka toimin?

Hienoa, että kurssi on suoritettu. Opintopalvelumme tarkistavat tämän opintotietojärjestelmästä ilmoittautumisesi yhteydessä. Tarvitset todistuksen työttömyydestä tai lomautuksesta. Todistuksen tulee olla päivätty kokeilun ajalle (10.11.–31.12.2020). Toimi tämän sivun ohjeiden mukaisesti. 

Mistä saan todistuksen TE-toimiston asiakkuudesta?

Saat todistuksen TE-toimiston asiakkuudesta TE-toimiston Oma asiointi -palvelusta, kohdasta Oma työnhaku.

Kuinka toimin, jos olen työtön tai lomautettu ja haluan opiskella maksutta JYU avoimessa yliopistossa?

Toimi tämän sivun ohjeen mukaisesti.

Saanko opintotukea opiskellessani avoimessa yliopistossa?

Avoimen yliopiston opinnot eivät oikeuta opiskelijaetuuksiin.

Kuinka opinnot vaikuttavat työttömyysetuuteen?

Tarkista aina opintojen sopivuus omaan suunnitelmaasi TE-keskuksesta. Lisätietoja opiskelusta työttömyyden aikana löydät TE-keskuksen sivuilta. 

Opiskelen avoimen väylällä ja aion hakea maksuhyvitystä 25 opintopisteen väyläopinnoistani. Voinko opiskella maksutta koko vuoden 2021?

Opintomaksujen hyvitys annetaan väyläopinnoista, jotka on suoritettu 31.3.2021 mennessä. Väyläopintojen hyvitys on tarkoitettu henkilöille, joilla ei ole korkeakoulututkintoa tai opiskelupaikkaa. Lue tarkemmin opintomaksujen hyvityksestä täältä. Jos olet työtön tai lomautettu, voit tehdä maksutta myös avoimen väylän opintoja, mutta opintomaksuhyvityksen voit saada vain sellaisista opinnoista, joista olet maksanut opintomaksun.

Miksi kyseessä on kokeilu? 

Haluamme JYU avoimessa yliopistossa kehittää toimintamalliamme niin, että mahdollisimman moni onnistuisi meillä opintotavoitteissaan. Tällä kokeilulla haluamme saada tietoa siitä, kuinka opintojen alussa tarjottava orientaatiokurssi ja mahdollisuus tukeen edistää opintojen suorittamista ja oppimista. Orientaatiokurssilla tehdään muun muassa henkilökohtainen tuen tarpeen arviointi, ja opiskelija tutustuu erilaisiin tuen muotoihin, joita opiskellessa voi hyödyntää. Kokeilun mahdollista jatkoa pohditaan JYU avoimessa yliopistossa siitä saadun tiedon perusteella.