Markkinointi

Opiskele markkinointia avoimessa yliopistossa

Markkinoinnilla on keskeinen tehtävä organisaation strategiassa. Markkinointi on liiketaloustieteen osa-alue, jossa tarkastellaan kuluttajia, asiakkaita ja liiketoimintaa sekä niiden suhteita eri näkökulmista. Markkinoinnin ammattilaisen työ on ymmärtää asiakkaita sekä heidän käyttäytymistään ja tarpeitaan.

Markkinoinnin aineopinnot voit opiskella suoritettuasi liiketoimintaosaamisen perusopinnot tai vastaavat tiedot tarjoavan koulutuksen. 

Tutustu markkinoinnin opintoihin avoimessa yliopistossa:

Kauppatieteiden, viestinnän ja median & aikuiskasvatuksen opinnot avoimessa yliopistossa

Voit opiskella kauppatieteitä

  • ilmoittautumalla ympäri vuoden
  • aloittamalla oman aikataulusi mukaan
  • etänä ja verkossa
  • lähiopetuksena Helsingissä ja Jyväskylässä
  • kirjoittamalla oppimistehtäviä, tenttimällä ja osallistumalla verkkokursseille
  • työkokemustasi hyödyntäen
  • opittua omaan työhösi soveltaen
  • tutkintotavoitteisesti (mm. avoimen väylä)

Markkinoinnin opiskelu avoimessa yliopistossa

Markkinoinnin opinnoissa keskityt kuluttajamarkkinointiin, organisaatioiden väliseen markkinointiin sekä palvelujen markkinointiin. Painotamme erityisesti digitalisaation vaikutusten ymmärtämistä asiakkaiden käyttäytymiselle – esimerkiksi verkko-ostamisen ja sosiaalisen median muodoissa – sekä organisaatioiden myynti- ja markkinointistrategioille.

Markkinoinnin aineopintojen aloittamisen esitietona on Liiketoimintaosaamisen perusopinnot tai niitä vastaavat esitiedot. 

Opinnot voi suorittaa seminaarityöskentelyä lukuun ottamatta halutessaan täysin verkon välityksellä ja etäopintoina. Opintojen laajuus on 37 opintopistettä.  

Kauppakorkeakoulun avoimen väylä
Tutustu uudistettuun avoimen väylään