Markkinointi

Opiskele markkinointia avoimessa yliopistossa

Markkinoinnilla on keskeinen tehtävä organisaation strategiassa. Markkinointi on liiketaloustieteen osa-alue, jossa tarkastellaan kuluttajia, asiakkaita ja liiketoimintaa sekä niiden suhteita eri näkökulmista. Markkinoinnin ammattilaisen työ on ymmärtää asiakkaita sekä heidän käyttäytymistään ja tarpeitaan.

 Markkinoinnin opinnoissa

  • voit aloittaa ympäri vuoden
  • on tarjolla erilaisia suoritustapoja
  • opiskelet etänä ja verkossa
  • lähiopetusta on tarjolla Helsingissä ja Jyväskylässä
  • hyödynnät työkokemustasi ja sovellat opittua työhösi
  • voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (mm. avoimen väylä)

Markkinoinnin aineopinnot  avoimessa yliopistossa

Markkinoinnin aineopinnoissa keskityt kuluttajamarkkinointiin, organisaatioiden väliseen markkinointiin sekä palvelujen markkinointiin. Painotamme erityisesti digitalisaation vaikutusten ymmärtämistä asiakkaiden käyttäytymiselle, esimerkiksi verkko-ostamisen ja sosiaalisen median muodoissa, sekä organisaatioiden myynti- ja markkinointistrategioille.

Lisäksi tutustut muun muassa asiakassuhde- ja palvelujohtamiseen sekä kuluttajakäyttäytymiseen. Opinnot voi suorittaa seminaarityöskentelyä lukuun ottamatta täysin etäopintoina.

Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa