Markkinointi

Opiskele markkinointia avoimessa yliopistossa

Markkinoinnilla on keskeinen tehtävä organisaation strategiassa. Markkinointi on liiketaloustieteen osa-alue, jossa tarkastellaan kuluttajia, asiakkaita ja liiketoimintaa sekä niiden suhteita eri näkökulmista. Markkinoinnin ammattilaisen työ on ymmärtää asiakkaita sekä heidän käyttäytymistään ja tarpeitaan.

Opintotarjonnastamme löydät Markkinoinnin perusteet -opintojakson sekä markkinoinnin aineopinnot. Aineopintojen opintojaksoilla tutustut muun muassa asiakassuhde- ja palvelujohtamiseen ja kuluttajakäyttäytymiseen.

 

Markkinoinnin aineopinnot  avoimessa yliopistossa

Markkinoinnin aineopinnoissa keskityt kuluttajamarkkinointiin, organisaatioiden väliseen markkinointiin sekä palvelujen markkinointiin. Painotamme erityisesti digitalisaation vaikutusten ymmärtämistä asiakkaiden käyttäytymiselle – esimerkiksi verkko-ostamisen ja sosiaalisen median muodoissa – sekä organisaatioiden myynti- ja markkinointistrategioille.

Opinnot voi suorittaa seminaarityöskentelyä lukuun ottamatta täysin etäopintoina. Opintojen laajuus on 37 opintopistettä. 

 Voit opiskella kauppatieteitä

  • ilmoittautumalla ympäri vuoden
  • aloittamalla oman aikataulusi mukaan
  • etänä ja verkossa
  • lähiopetuksena Helsingissä ja Jyväskylässä
  • kirjoittamalla oppimistehtäviä, tenttimällä ja osallistumalla verkkokursseille
  • työkokemustasi hyödyntäen
  • opittua omaan työhösi soveltaen
  • tutkintotavoitteisesti (mm. avoimen väylä)

Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa