Markkinointi

Opiskele markkinointia JYU avoimessa yliopistossa monipuolisesti, nykyaikaisesti ja strategista ymmärrystä kehittäen. Markkinoinnin opinnot antavat välineitä parempaan asiakasymmärrykseen ja asiakassuhteiden ylläpitoon. Opinnot keskittyvät kuluttajamarkkinointiin, organisaatioiden väliseen markkinointiin sekä palvelujen markkinointiin.

Nykyaikaista markkinointiosaamista avoimessa yliopistossa

Markkinoinnilla on keskeinen tehtävä organisaation strategiassa ja se tavoitteiden toteuttamisessa. Markkinointi on liiketaloustieteen osa-alue, jossa tarkastellaan kuluttajia, asiakkaita ja liiketoimintaa sekä niiden suhteita eri näkökulmista. Markkinoinnin ammattilaisen työ on ymmärtää asiakkaita sekä heidän käyttäytymistään ja tarpeitaan. 

 Markkinoinnin opinnoissa

  • voit aloittaa ympäri vuoden
  • on tarjolla erilaisia suoritustapoja
  • opiskelet etänä ja verkossa
  • lähiopetusta on tarjolla Helsingissä ja Jyväskylässä
  • hyödynnät työkokemustasi ja sovellat opittua työhösi
  • voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (mm. avoimen väylä)

Markkinoinnin aineopinnot  avoimessa yliopistossa

Markkinoinnin aineopinnoissa keskityt kuluttajamarkkinointiin, organisaatioiden väliseen markkinointiin sekä palvelujen markkinointiin. Painotamme erityisesti digitalisaation vaikutusten ymmärtämistä asiakkaiden käyttäytymiselle, esimerkiksi verkko-ostamisen ja sosiaalisen median muodoissa, sekä organisaatioiden myynti- ja markkinointistrategioille.

Lisäksi tutustut muun muassa asiakassuhde- ja palvelujohtamiseen sekä kuluttajakäyttäytymiseen. Opinnot voi suorittaa seminaarityöskentelyä lukuun ottamatta täysin etäopintoina.

Markkinoinnin opinnot JYU avoimessa

Tutustu syksyn 2020 opinto-ohjelmaan JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa