Markkinointi

Opiskele markkinointia avoimessa yliopistossa

Markkinoinnilla on keskeinen tehtävä organisaation strategiassa. Markkinointi on liiketaloustieteen osa-alue, jossa tarkastellaan kuluttajia, asiakkaita ja liiketoimintaa sekä niiden suhteita eri näkökulmista. Markkinoinnin ammattilaisen työ on ymmärtää asiakkaita sekä heidän käyttäytymistään ja tarpeitaan.

Opintotarjonnastamme löydät Markkinoinnin perusteet -opintojakson sekä markkinoinnin aineopinnot. Aineopintojen opintojaksoilla tutustut muun muassa asiakassuhde- ja palvelujohtamiseen ja kuluttajakäyttäytymiseen. Aineopinnot voit opiskella suoritettuasi liiketoimintaosaamisen perusopinnot tai vastaavat tiedot tarjoavan koulutuksen. 

 

Markkinoinnin aineopinnot  avoimessa yliopistossa

Markkinoinnin aineopinnoissa keskityt kuluttajamarkkinointiin, organisaatioiden väliseen markkinointiin sekä palvelujen markkinointiin. Painotamme erityisesti digitalisaation vaikutusten ymmärtämistä asiakkaiden käyttäytymiselle – esimerkiksi verkko-ostamisen ja sosiaalisen median muodoissa – sekä organisaatioiden myynti- ja markkinointistrategioille.

Opinnot voi suorittaa seminaarityöskentelyä lukuun ottamatta täysin etäopintoina. Opintojen laajuus on 37 opintopistettä. 

 Voit opiskella kauppatieteitä

  • ilmoittautumalla ympäri vuoden
  • aloittamalla oman aikataulusi mukaan
  • etänä ja verkossa
  • lähiopetuksena Helsingissä ja Jyväskylässä
  • kirjoittamalla oppimistehtäviä, tenttimällä ja osallistumalla verkkokursseille
  • työkokemustasi hyödyntäen
  • opittua omaan työhösi soveltaen
  • tutkintotavoitteisesti (mm. avoimen väylä)