Matematiikka ja tilastotiede avoimessa yliopistossa

Syvennä matematiikan ja tilastotieteen osaamistasi. Opi matemaattista ajattelua avoimessa yliopistossa.

Valmistaudutko psykologian pääsykokeeseen? Innostavatko numerot? Haluatko kehittää matemaattisia taitojasi ennakoiden tulevia työtehtäviäsi laskennallisten työkalujen ja tietotekniikan parissa? Kaipaavatko lukiomatematiikan taitosi kertausta tai täydennystä? Haluatko oppia kirjoittamaan tehokkaampaa ja toimivaa koodia tutustumalla ohjelmoinnin matematiikkaan? Suunnitteletko tilastollista tutkimusta?

Matematiikan ja tilastotieteen opiskelu sopii kaikille. Ne tarjoavat välineitä täsmälliseen ja matemaattiseen ajatteluun, määrällisen tutkimuksen tekemiseen ja ymmärrystä tilastojen tekoon ja tulkintaan.

Voit opiskella tilastotiedettä avoimessa yliopistossa

 • verkko-opintoina
 • etäopintoina
 • ajastettuna tai oman aikataulun mukaan
 • syyslukukaudella tai kevätlukukaudella
 • verkko-ohjauksen tuella
 • tenttimällä Jyväskylässä tai Helsingissä

Voit opiskella matematiikkaa avoimessa yliopistossa

 • verkko-opintoina verkkotentillä
 • etäopintoina
 • oman aikataulun mukaan
 • syyslukukaudella tai kevätlukukaudella
 • verkko-ohjauksen tuella
Matematiikka ja tilastotiede

Matematiikka

Matemaattinen ajattelu ja peruslaskutaidot ovat hyödyllisiä kaikilla aloilla. Avoimen yliopiston opintojaksoilla voit tutustua matemaattiseen ajatteluun ja ohjelmoinnissa tarvittavaan matematiikkaan sekä kerrata tai täydentää matematiikan lukio-opintojasi.

Ohjelmoinnin matematiikkaa

Huonoa koodia on maailma täynnä. Haluatko oppia kirjoittamaan hyvin toimivia ja tehokkaita ohjelmia?
Taitavan ohjelmoinnin ammattilaisen työkalupakin tärkeitä välineitä ohjelmointikielten lisäksi ovat matemaattinen ajattelu ja logiikka. Matemaattista ajattelua tarvitaan ohjelmistojen suunnittelussa kaikilla tasoilla systeemisuunnittelusta ohjelmien osien rakentamiseen. Suunnittelu vastaa monilta osin matemaattisen tuloksen todistamista.

Matematiikan avulla voidaan usein vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Onko tietty ratkaisu olemassa? Löytääkö ohjelma optimaalisen ratkaisun? Täyttävätkö tuotteet halutut vaatimukset? Onko kaikki mahdolliset tapaukset testattu?

Ohjelmoinnin matematiikkaa -opintojaksolla tutustutaan koodaamisessa ja muussakin tietotekniikan opiskelussa hyödyllisiin matematiikan osa-alueisiin logiikkaan, joukko-oppiin ja funktioihin sekä opetellaan matemaattista ajattelua, päättelyä ja matemaattisen notaation lukemista.

Vuonna 1749 laadittiin Suomen ensimmäinen väestötilasto.

Tilastotiede

Tilastomenetelmien peruskurssilla opit perusasioita tilastollisen tutkimuksen vaiheista, kuten empiirisen aineiston hankintamenetelmistä sekä yhden ja kahden muuttujan arvojen kuvailusta graafisesti.

Peruskurssi vaaditaan monien kandidaatin tutkintojen yleisopintoihin. Lisäksi opintojakson tiedot ovat tarpeellisia muun muassa niille väitöskirjatyöntekijöille, joilla aiemmista tilastotieteen opinnoista on kulunut vuosia.

SPSS-kurssilla opit, miten toteutat tilastollisia analyysejä SPSS–ohjelmalla. Kurssin tarkoituksena on olla käytännön apuna tutkimuksen tekemisessä, opiskelussa ja työelämässä. Kurssilla tutustut SPSS-ohjelmaan ja voit hankkia ohjelman käyttöön tarvittavat perustiedot. 

Tilastotieteet opinnot ovat hyödyksi kenelle vain. Erityisen hyvin ne soveltuvat kandidaatin ja maisterin opintoja tekeville, tutkielmaa tekeville tueksi sekä esimerkiksi psykologian pääsykokeisiin valmentautuville. 

 

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Syksyn 2020 opinto-ohjelma löytyy JYU avoimen yliopiston opinto-oppaasta

 

Opintotarjonta yhteistyöoppilaitoksissamme

Voit opiskella myös yhteistyöoppilaitoksissa. Tiedot opintojen suoritustavoista ja aikatauluista saat suoraan oppilaitoksesta. Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen. Alla olevasta listasta löydät opintoja tarjoavat yhteistyöoppilaitokset.