Museologia

Perehdy kulttuuriperintöön ja hanki valmius museotyöhön museologian opinnoissa 

Kuka hallitsee menneisyyttäsi? Kenellä on valta muuttaa sitä? Miksi keräämme itsellemme kokoelmia ja perustamme museoita? Miksi säädämme muinaismuisto- ja luonnonsuojelulakeja? Tällaisia peruskysymyksiä tarkastellaan museologiassa, joka auttaa meitä ymmärtämään omaa identiteettiämme ja sen ylläpitämistä muuttuvassa ajassa. Museologian opinnot tarjoavat myös valmiuksia työskennellä museoissa tai vastaavissa laitoksissa kulttuuri- ja luonnonperinnön parissa. 

Museologia_pikkukuva.png

Voit opiskella museologiaa

  • ilmoittautumalla ja aloittamalla opinnot milloin vain
  • oman opiskeluaikataulusi mukaisesti
  • etäopintoina
  • suorittamalla osana perusopintoja harjoittelun museossa

”Olen opintojen aikana tehnyt museotyöjaksoja, joihin opinnot ovat tuoneet paljon syvyyttä ja perspektiiviä. Kurssien muistiinpanot lienevät hyödyksi vielä jatkossakin.”

– Silja Korkeamäki

Museologiassa tarkastellaan yksilöiden ja yhteisöjen suhdetta ajallis-alueelliseen ympäristöönsä. Oppiaineessa perehdytään erityisesti siihen, miten ihmiset ottavat sekä aineellisen että aineettoman ympäristönsä haltuun erilaisin keinoin: nimeämällä, määrittelemällä, suojelemalla, säilyttämällä ja muistelemalla. Museologisen tutkimuksen kohteina eivät ole pelkästään museot tai muut muistiorganisaatiot kuten arkistot tai kirjastot, vaan niiden taustalla vaikuttavat kulttuuriset tekijät kulttuuriperintö- ja muistiprosesseineen.

Museologian perusopinnot ovat museoammattiin pätevöittävät erikoisopinnot (Valtioneuvoston asetus museoista 22.12.2005/1192 1 §).

Millaisia työelämävalmiuksia museologian opinnot antavat ja minkälaisiin kysymyksiin museologian tutkimus etsii vastauksia? Entä mikä kiinnostaa museologian professoria omassa tieteenalassaan eniten? Katso esittelyvideo, jossa professori Janne Vilkuna kertoo museologian opiskelusta ja tutkimuksesta Jyväskylän yliopistossa.

Avoimen yliopiston opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Löydät opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut opintotietojärjestelmästämme Korpista. Sieltä löydät myös opintojaksojen tiedot. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Lukuvuosi 2019-2020