Nuorisotutkimus  –  tietoa nuoruudesta

Opiskele nuorisotutkimusta avoimessa yliopistossa. Kehitä osaamistasi nuorisotutkimuksen teoriassa ja käytännössä.

Nuorisotutkimuksen opinnot avoimessa yliopistossa

Oletko kiinnostunut tutkimaan nuoruutta ilmiönä ja siinä tapahtuvia muutoksia perheen, median, koulun, vapaa-ajan ja nyky-yhteiskunnan tuomien haasteiden ja jännitteiden valossa? Haluatko ymmärtää nuorisoa tutkimuskohteena ja sen erityispiirteitä?
Onko nuorten hyvin- ja pahoinvointi sekä nuorten auttaminen ja tukeminen lähellä sydäntäsi? Nuorisotutkimuksen opinnot antavat vastauksia näihin kysymyksiin.

Opiskele nuorisotutkimusta 

Nuorisotutkimuksen opinnoissa tutustut nuorisotutkimuksen historiaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen sekä käsitteisiin ja teorioihin sekä nuoruuteen ilmiönä ja tutkimuskohteena. Avoimessa yliopistossa opiskelet joustavasti oman elämäntilanteesi mukaan asiantunteva ohjaus tukenasi.

Opinnot sopivat kaikille nuorten parissa työskenteleville ja näihin ammatteihin suuntautuville, kuten perusasteen opettajille, nuorisotyöntekijöille, nuorisotyönohjaajille, nuorten harrastus- ja urheilutoiminnan ohjaajille ja valmentajille, sosiaalityöntekijöille, koulupsykologeille ja koulukuraattoreille sekä muille aiheesta kiinnostuneille ja arkipäivän kasvattajille. Opintoihin voi osallistua ilman pohjakoulutus- ja pääsyvaatimuksia. Opintoja voi hyödyntää monessa koulutuksessa, koulutukseen hakeutumisessa ja erilaisissa työtehtävissä.

Nuorisotutkimuksen opinnoissa

  • voit aloittaa ympäri vuoden
  • on tarjolla erilaisia suoritustapoja
  • voit määrittää omaa opiskelutahtiasi itse
  • opiskelet etä- ja verkko-opintoina

Tutustu opintoihin JYU avoimen yliopiston opinto-oppaassa