Aineenopettaja: hanki uuden opetettavan aineen kelpoisuus avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa voit täydentää opintojasi joustavasti työn ohessa ja saada kelpoisuuden uuden oppiaineen opettamiseen.

Opintotarjontamme mahdollistaa opettajan kelpoisuuden tuottavien opintojen opiskelun seuraavissa aineissa:

  • Elämänkatsomustieto: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot ja elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus
  • Filosofia: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot
  • Historia: historian perus- ja aineopinnot
  • Ilmaisutaito  draamakasvatus: draamakasvatuksen perus- ja aineopinnot
  • Psykologia: psykologian perus- ja aineopinnot
  • Terveystieto: terveystiedon monitieteiset perus- ja aineopintokokonaisuudet
  • Äidinkieli ja kirjallisuus  suomen kieli ja kirjallisuus: suomen kielen perus- ja aineopinnot sekä kirjallisuuden perus- ja aineopinnot

Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Perusopetuksessa opetettavan aineen opintoihin kuuluvat perus- ja aineopinnot. Lukiossa on edellisten lisäksi oltava suoritettuna syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa. Opettajien kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Uuden opetettavan aineen kelpoisuus opettajalle joustavasti avoimesta yliopistosta

Opiskelu avoimessa yliopistossa on joustavaa. Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohella. Suurin osa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa tarjottavista opinnoista on suoritettavissa etäopintoina verkon välityksellä paikkakunnasta riippumatta. Tutustu opintotarjontaan tarkemmin ja valitse sinun osaamiseesi ja elämäntilanteeseesi sopivat opinnot.

Lisätietoja saat myös opintopalvelustamme.