Aineenopettaja: hanki uuden opetettavan aineen kelpoisuus avoimessa yliopistossa

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa voit täydentää opintojasi joustavasti työn ohessa ja saada kelpoisuuden uuden oppiaineen opettamiseen. Opiskele joustavasti sinulle sopivassa rytmissä. Valtaosaa opinnoista voit opiskella etäyhteyksin.

Opintotarjontamme mahdollistaa opettajan kelpoisuuden tuottavien opintojen opiskelun seuraavissa aineissa:

  • Elämänkatsomustieto: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot ja elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus
  • Filosofia: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot (Poistuu avoimen yliopiston opintotarjonnasta lukuvuoden 2023-2024 jälkeen. Huolehdithan, että saat vietyä päätökseen aloitetut aineopinnot!)
  • Historia: historian perus- ja aineopinnot
  • Ilmaisutaito  draamakasvatus: draamakasvatuksen perus- ja aineopinnot
  • Psykologia: psykologian perus- ja aineopinnot
  • Terveystieto: terveystiedon monitieteiset perus- ja aineopinnot
  • Äidinkieli ja kirjallisuus  suomen kieli ja kirjallisuus: suomen kielen perus- ja aineopinnot sekä kirjallisuuden perus- ja aineopinnot
  • Onko tavoitteenasi kemian aineenopettajan kelpoisuus? Avoimen puolella voit opiskella kemian perusopinnot ja jatkaa sitten tiedekunnan puolelle

Aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan opetettavan aineen opintojen lisäksi ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Perusopetuksessa opetettavan aineen opintoihin kuuluvat perus- ja aineopinnot. Lukiossa on edellisten lisäksi oltava suoritettuna syventävät opinnot yhdessä opetettavassa aineessa. Opettajien kelpoisuusvaatimukset on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Uuden opetettavan aineen kelpoisuus opettajalle joustavasti avoimesta yliopistosta

Opiskelu avoimessa yliopistossa on joustavaa. Opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohella. Suurin osa Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa tarjottavista opinnoista on suoritettavissa etäopintoina verkon välityksellä paikkakunnasta riippumatta. Tutustu opintotarjontaan tarkemmin ja valitse sinun osaamiseesi ja elämäntilanteeseesi sopivat opinnot.

Osaamista opetus- ja kasvatusaloille

Tarjonnassa myös mm. erityispedagogiikka, S2 opetuksessa -opinnot, Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot, Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen sekä perheopinnot. 

Opintovapaalle? Tutustu aikuiskoulutustuen mahdollisuuteen

Opetettavan aineen opinnoista todistava vastaavuustodistus

Vastaavuustodistus on erillinen todistus, jolla voi osoittaa, että suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajilta vaadittavia opetettavan aineen opintoja. Voit tilata opetettavan aineen opinnoista osoittavan vastaavuustodistuksen HelpJYU-palveluportaalin kautta. Todistuksesta peritään 126 € maksu.

Lisätietoja saat myös opintopalvelustamme.