Korkeakouluopintoja Jyväskylän lähialueilla

Tarjoamme avointa korkeakouluopetusta yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) kanssa. Tarjontaa rakennetaan alueellisen koulutustarpeen pohjalta yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa Äänekoskella, Keuruulla, Jämsässä ja Viitasaarella. Tutustu alueesi opintomahdollisuuksiin!

Kaikille avoimia korkeakouluopintoja

Avoimet korkeakouluopinnot ovat kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot ovat osia yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnoista, joten mikäli jatkat myöhemmin tutkintokoulutukseen, voit hakea opintojen sisällyttämistä tutkintoosi. Voit siis opiskella omaksi iloksi tai tavoitteellisemmin tilanteesi mukaan!

Kevään ja kesän 2020 poikkeustilanteen aikana JYU avoin yliopisto tarjoaa etäopintoja Jämsän, Keuruun, Viitasaaren ja Äänekosken alueen asukkaille maksutta. 

  • Tutustu Keski-Suomen seutukuntakaupungeille suunnattuun etäopintojen tarjontaan.

Lukuvuonna 2019–2020 järjestettäviä korkeakouluopintoja

Avoimia korkeakouluopintoja Jämsässä 

Jämsässä on mahdollisuus opiskella mm. psykologian perusopintoja (25 op) avoimessa yliopistossa. Tarjolla on myös opinäytteen "tsemppikursseja" opinnäytetyön tueksi.

Avoimia korkeakouluopintoja Äänekoskella

Opintotarjonnasta nousivat tehdyn kyselyn perusteella kiinnostavimmiksi kieli- ja viestintäopinnot, sosiaali- ja terveysalan sekä, opetus- ja kasvatusalan opinnot. 

Avoimia korkeakouluopintoja Keuruulla

Syksyllä Keuruun opintotarjottimella on yksittäisiä opintojaksoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tarjonnasta. Käynnissä ovat sosiaalityön perusopintokokonaisuuden ja erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuden opinnot.

Avoimia korkeakouluopintoja Viitasaarella

Uutena paikkakuntana avoimia korkeakouluopintoja on tarjolla Viitasaarella! Opiskelua tuetaan paikallisesti ohjatulla pienryhmätyöskentelyllä. Suunnitteilla on mm. sosiaalityön perusopinnot.

Joustavaa opiskelua

Opinnot toteutetaan siten, että pystyt opiskelemaan esimerkiksi työn tai muiden opintojen ohella. Osa opiskelusta tapahtuu verkossa ja mahdolliset lähiopetusjaksot järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin. Opiskelu sisältää esimerkiksi opintomateriaaleihin perehtymistä sekä erilaisia tehtäviä yksin tai yhdessä.

Jokaiseen jaksoon pyritään tarjoamaan lähiopetustapaamisia, joissa on mukana sekä korkeakoulujen opettajia että alueen asiantuntijoita. Lähiopetusta järjestetään, kun opintoihin ilmoittautuneita on riittävästi.

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Pääset ilmoittautumaan opintoihin avointen korkeakoulujen verkkosivujen kautta, josta löytyvät myös opintomaksutiedot. Pääsääntö on, että opintomaksu on 15 € opintopisteeltä. Ilmoittautuminen on sitova. 

Perumisehdot:

  • JYAY:  Voit perua ilmoittautumisesi viikon sisällä ilmoittautumisajan päätyttyä tai suorittaa opinnot etänä. Jos lähiopetus ei toteudu, peruminen on maksutonta. Jos lähiopetus toteutuu, mutta haluat perua ilmoittautumisesi, veloitamme perumisesta aiheutuneina kuluina opintojakson opintomaksun tai enintään 50 euroa.
  • JAMK: 14 päivää ennen opintojen alkua.

Edut opiskelijalle

Opinnoissa saat korkeakoulutasoista opetusta JAMKin ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijoilta. Lisäksi saat oikeuden käyttää korkeakoulujen oppimateriaaleja, tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja. Myös kirjastopalvelut ja kirjaston elektroniset aineistot ovat käytössäsi.

Mikäli suoritat tietyn opintokokonaisuuden kokonaan (21-26 op), saat kokonaisuutta koskevan todistuksen. Yksittäisten opintojaksojen suorittamisesta saat opinto-otteen. 

Tutustu tarjontaan!

Tutustu lisäksi laajaan etäopintotarjontaamme!

Opinnot koostuvat sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) että Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston (JYAY) opinnoista.