02.01.2019

Korkeakouluopintoja Jyväskylän lähialueilla

Tarjoamme avointa korkeakouluopetusta yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) kanssa. Tarjontaa rakennetaan alueellisen koulutustarpeen pohjalta yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Keväällä 2019 opintoja on tarjolla Keuruulla, Jämsässä ja Äänekoskella.

Kaikille avoimia korkeakouluopintoja

Avoimet korkeakouluopinnot ovat kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot ovat osia yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnoista, joten mikäli jatkat myöhemmin tutkintokoulutukseen, voit hakea opintojen sisällyttämistä tutkintoosi. Voit siis opiskella omaksi iloksi tai tavoitteellisemmin tilanteesi mukaan!

Keväällä 2019 järjestettäviä korkeakouluopintoja

Avoimia korkeakouluopintoja Jämsässä 

Jämsässä on mahdollisuus opiskella mm. kasvatustieteen perusopinnot (25 op) avoimessa yliopistossa. Tutustu opintomahdollisuuksiin Jämsässä ja ilmoittaudu mukaan.

Avoimia korkeakouluopintoja Keuruulla

Keuruulla on mahdollisuus opiskella liikunta- ja terveystieteiden-, yrittäjyyden perusteiden- sekä kasvatustieteen oppiminen ja ohjaus -opintojaksoja. Tutustu opintomahdollisuuksiin Keuruulla ja ilmoittaudu mukaan.

Avoimia korkeakouluopintoja Äänekoskella

Tutustu Äänekoskella tarjottaviin avoimiin korkeakouluopintoihin.

 Joustavaa opiskelua

Opinnot toteutetaan siten, että pystyt opiskelemaan esimerkiksi työn tai muiden opintojen ohella. Osa opiskelusta tapahtuu verkossa ja mahdolliset lähiopetusjaksot järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin. Opiskelu sisältää esimerkiksi opintomateriaaleihin perehtymistä sekä erilaisia tehtäviä yksin tai yhdessä.

Jokaiseen jaksoon pyritään tarjoamaan lähiopetustapaamisia, joissa on mukana sekä korkeakoulujen opettajia että alueen asiantuntijoita. Lähiopetusta järjestetään, kun opintoihin ilmoittautuneita on riittävästi.

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Pääset ilmoittautumaan opintoihin avointen korkeakoulujen verkkosivujen kautta, josta löytyvät myös opintomaksutiedot. Pääsääntö on, että opintomaksu on 15 € opintopisteeltä. Ilmoittautuminen on sitova. 

Perumisehdot:

  • JYAY:  Voit perua ilmoittautumisesi viikon sisällä ilmoittautumisajan päätyttyä tai suorittaa opinnot etänä. Jos lähiopetus ei toteudu, peruminen on maksutonta. Jos lähiopetus toteutuu, mutta haluat perua ilmoittautumisesi, veloitamme perumisesta aiheutuneina kuluina opintojakson opintomaksun tai enintään 50 euroa.
  • JAMK: 14 päivää ennen opintojen alkua.

Edut opiskelijalle

Opinnoissa saat korkeakoulutasoista opetusta JAMKin ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijoilta. Lisäksi saat oikeuden käyttää korkeakoulujen oppimateriaaleja, tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja. Myös kirjastopalvelut ja kirjaston elektroniset aineistot ovat käytössäsi.

Mikäli suoritat tietyn opintokokonaisuuden kokonaan (21-26 op), saat kokonaisuutta koskevan todistuksen. Yksittäisten opintojaksojen suorittamisesta saat opinto-otteen. 

Tutustu tarjontaan!

Tutustu lisäksi laajaan etäopintotarjontaamme!

Opinnot koostuvat sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) että Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston (JYAY) opinnoista.