Alueellinen opintotarjonta toisen asteen oppilaitoksille lukuvuonna 2019-2020

Yliopisto-opintoja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian oppilaitosten (lukio ja ammatillinen) sekä Jyväskylän Normaalikoulun lukion opiskelijoille

Alueellisen opintotarjonnan yliopisto-opinnot osana toisen asteen opintoja tutustuttavat korkeakouluopiskeluun. Jyväskylän yliopiston alueellisen opintotarjonnan kursseilla Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian lukioiden opiskelijat sekä Jyväskylän Normaalikoulun lukiolaiset voivat kokeilla eri tieteenalojen opiskelua Jyväskylän yliopistossa. 

Valtakunnallinen opintotarjonta lukioille on avoinna myös kaikille edellä mainituille lukioille.

 • Opintojaksoilla opiskelija voi tutustua yliopisto-opiskeluun ja eri tieteenaloihin 
 • Tutustumiskurssien laajuus on pääsääntöisesti 2 opintopistettä
 • Joustavat opinnot sopivat kätevästi toisen asteen opintojen rinnalla opiskeltaviksi
 • Valmis opintosuoritus hyväksiluetaan sekä toisen asteen että Jyväskylän yliopiston opintoihin

Tarjoamme myös Gradian ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille Jyväskylän yliopiston opintojaksoja. 

Kaksi nuorta naista istuu tietokoneen ja kahvikupin kanssa

Jyväskylän yliopiston alueellisen opintotarjonnan opintojaksot Gradian ja Jyväskylän Normaalikoulun lukioille

Sekä orientoivat opinnot että alueellisen opintotarjonnan opinnot ovat maksuttomia EduFuturaan kuuluvan Gradian lukiolaisille ja Jyväskylän Normaalikoulun lukiolle.

Jokaisen opintojakson laajuus on 2 opintopistettä. Opinnot ovat maksuttomia koulutuksen järjestäjälle eli yliopisto-opintoja kurssitarjottimelleen ottavalle oppilaitokselle. 

Opinnot voi aloittaa tammikuussa 2020 huomioiden kuitenkin opintojakson aikataulun. Aikatauluista tiedotetaan opintojaksojen tarkemmissa tiedoissa.

Matematiikka

 • Yliopistomatematiikkaan valmistava kurssi
  Kurssi sopii erityisesti opiskelijoille, jotka ovat pian aloittamassa korkeakouluopintojaan ja/tai joiden matematiikan opinnoista on jo tovi. Lukiolainen, joka on jo suorittanut matematiikan pitkän tai lyhyen oppimäärän pakolliset kurssit, voi kurssin avulla kerrata perusasioita sekä palata lukiokursseilta tuttuihin aiheisiin uudesta näkökulmasta. 

Digitalisaatio

 • Näkökulmia digitalisaatioon
  Opintojaksolla tarkastellaan sitä, miten digitalisaatio vaikuttaa ihmisten arkeen, työelämään ja yhteiskuntaan. Kurssin osa-alueita ovat työ ja sen muuttuminen digitalisaation seurauksena, digitaalinen oppiminen ja opettaminen, viestinnän ja median murros sekä liikunta- ja hyvinvointiteknologia. Lisäksi tarkastellaan digitalisaatiota yhteiskunnallisella tasolla sosiaali- ja terveysalan, turvallisuuden ja talouden näkökulmista. 
 • Johdatus kyberturvallisuuteen 
  Kurssilla perehdytään kyberturvallisuuteen ilmiönä ja tutustutaan sen teknisiin ja organisatorisiin perusasioihin yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla. Opintojaksolla harjoitellaan tunnistamaan kyberturvallisuuteen liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia ja arvioimaan niiden vaikutusta eri yhteyksissä.
 • Johdatus algoritmiseen ajatteluun
  Opintojakso johdattaa algoritmisen ajattelun perusteisiin kehittäen ymmärrystä siitä, miten ympäristön teknologia toimii ja kuinka sitä voidaan ohjata. Kyse on ajattelun ja ongelmanratkaisun taidoista, joiden avulla määritellään ongelmia ja niiden ratkaisuja siten, että tiedonkäsittelijä (ihminen tai laite) pystyy toimimaan. Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat esimerkiksi tietotekniikan ja algoritmisen ajattelun historia, yhteys matemaattisen ajattelun, logiikan ja algoritmisen ajattelun välillä sekä algoritmisen ajattelun soveltaminen erilaisten ongelmien ratkaisuun.
 • Opiskelijan digityökalupakki
  Kurssilla opiskellaan internetistä löytyvien digitaalisten työvälineiden ja palveluiden hyödyntämistä. Opintojaksolla perehdytään digitaalisiin työkaluihin, joita voidaan käyttää esimerkiksi suunnittelussa ja ideoinnissa, esitysten laatimisessa, valmiiden tuotosten jakamisessa sekä vuorovaikutuksessa ja etäesiintymisessä.  

Katso tarvittaessa tästä alueellisten opintojaksojen tarkemmat sisältökuvaukset.

Alueellisen tarjonnan ohella opintotarjonnassamme on myös valtakunnalliset avoimen yliopiston opintojaksot lukioille. Sekä alueelliset että valtakunnalliset kurssit ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintojaksoja.

Yliopisto-opinnot Gradian ammatillisille oppilaitoksille

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille on tarjolla opintojaksoja. Opintojaksot ovat maksuttomia EduFuturaan kuuluvan Gradian ammattiin opiskeleville. Ilmoittautuminen 1.–15.11.2019 välisenä aikana alla olevien linkkien kautta:

Ilmoittautuminen

”Kurssilla näki, millaista opiskelu yliopistossa on. Tuli ajatus, että sitäkin voisi pitää yhtenä vaihtoehtona.”

”Ihan uteliaisuuden vuoksi, jos vain mahtuu aikatauluihin, kannattaa käydä.”

– Toisen asteen opiskelijoiden kommentteja yliopistokursseista

Gradian ammatilliset oppilaitokset:

Ammattiin opiskelevat ilmoittautuvat henkilökohtaisesti Korppi-järjestelmän kautta 1.–22.11.2019 välisenä aikana. Ammattiin opiskelevat pääsevät ilmoittautumaan ylläolevien opintojaksolinkkien kautta.

Jos tulee kysyttävää ilmoittautumisesta, olethan yhteydessä opintosihteeri Susanna Ylhävuoreen.

Lukiokoulutus:

Ilmoittautuminen lukiolaisille suunnatuille kursseille on helppoa ja turvallista. Oppilaitokset ilmoittavat opiskelijat opintojaksoille keskitettynä ryhmäilmoittautumisena JYU:n turvasähköpostilla.

Lukioiden opintojaksoille voi ilmoittautua 1.–15.11.2019. 

Ohjeet oppilaitoksen ilmoittautumisista vastaavalle henkilölle:

 1. Käytä ilmoittautumiseen juuri tätä oheista Excel-pohjaa. Pohjaan on koodattu tietoja, jotka ovat välttämättömiä ilmoittautumisen onnistumiselle. Lataa tiedosto koneellesi lisätäksesi siihen ilmoittautumistiedot (henkilötunnus, sukunimi, etunimet, sähköpostiosoite, puhelinnumero, opintojakso ja lukio).

 2. Rekisteröidy sähköpostiosoitteellasi JYU:n turvasähköpostiin, kun oppilaitoksenne ilmoittautumiset ovat koossa. Saat omaan sähköpostiisi linkin viestipohjaan, josta pääset lähettämään turvasähköpostin.

 3. Lähetä ilmoittautumiset liitetiedostona turvasähköpostista osoitteeseen avoneuvo@avoin.jyu.fi. Mikäli tulee kysyttävää ilmoittautumista koskien, lähetäthän kysymyksesi osoitteeseen avoneuvo@avoin.jyu.fi

 4.  Oppilaitoksen ilmoittautumisesta vastaavalle henkilölle lähetetään joulukuun 2019 aikana opiskelijoille välitettävät tiedot (käyttäjätunnukset, opiskeluohjeet ym.).

Jos haluatte lisätietoa opintojaksoista ennen ilmoittautumista, voitte ottaa yhteyttä ko. opinnoista vastaavaan koulutuspäällikköömme:

Susanna Nummi
susanna.nummi(at)jyu.fi

Avoimen yliopiston muu opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Opintotarjonnastamme näet oppiaineet, opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Lukuvuosi 2019-2020