Yliopiston opintotarjonta lukiolaisille

Yliopistoon orientoivat opinnot osana lukio-opintoja tutustuttavat lukiolaiset erilaisiin aloihin ja antavat esimakua korkeakoulussa opiskelusta.

Jyväskylän yliopiston opinnoissa lukiolaiset voivat kokeilla eri tieteenalojen opintoja yliopistossa. Opiskelu on joustavaa, sillä opintojaksot suoritetaan kokonaan verkossa.

Opinnot sopivat toteutustavoiltaan ja laajuudeltaan (2 opintopistettä) lukion rinnalla opiskeltaviksi. Laajuus vastaa yhtä lukiokurssia. Suoritus hyväksiluetaan sekä lukion että Jyväskylän yliopiston opintoihin.

Lukuvuoden 2020-2021 opintotarjonta lukioille julkaistaan tällä sivulla helmikuussa 2020.

Avoimesti sinulle, lukiolainen

Yliopisto-opintoja kannattaa opiskella jo lukiossa, koska... 

 • voit kokeilla yliopisto-opiskelua ilman pidempää sitoutumista  
 • voit tutustua sinua kiinnostavaan alaan ja saada näin varmuutta uravalintaasi
 • verkossa tapahtuva etäopiskelu on joustavaa niin ajan kuin paikan suhteen
 • orientoivat opinnot on suunniteltu laajuudeltaan lukiolaisille sopiviksi (2 op)
 • valmis opintosuoritus hyväksiluetaan sekä toisen asteen että Jyväskylän yliopiston opintoihin
 • valtakunnalliset kurssit voi suorittaa kokonaan verkossa, joten opinnot ovat saatavilla kaikissa Suomen lukiossa.

Tervetuloa tiedon lähteelle!

Opiskelijatarina
Emma ja Jessica kannustavat avointen yliopisto-opintojen suorittamiseen lukiossa

Jyväskylän yliopiston opintojaksot lukioille lukuvuonna 2019-2020

Alla olevassa listassa esitellään JYU:n valtakunnallinen opintotarjonta kaikille Suomen lukioille.
J
yväskyläläisille oppilaitoksille tarkoitetut opinnot näet JYU:n alueellinen opintotarjonta -sivulta.

Jokaisen opintojakson laajuus on 2 opintopistettä (poislukien Tieteen etiikka -opintojakso). Koulutuksen järjestäjä eli yliopisto-opintoja kurssitarjottimelleen ottanut oppilaitos maksaa opinnosta 15 € / opintopiste /opiskelija. Opinnot voi aloittaa tammikuussa 2020 huomioiden kuitenkin opintojakson aikataulun. Aikatauluista tiedotetaan lukuvuoden opintojaksojen tarkemmissa kuvauksissa.

Kemia

 • Elinympäristön kemia: arkielämän kemia (Kemian perusteet 5)
  Johdantokurssi kemian merkityksestä, käytännön sovelluksista ja kemian ilmiöistä luonnossa, teollisuudessa ja ihmisen elinympäristössä. Kurssi havainnollistaa kemian ilmiöitä ja käsitteitä opiskelijan jokapäiväisen elämän yhteyksissä.
 • Biologinen kemia 1: kemiaa lääke- ja biotieteistä kiinnostuneille
  Kurssi toimii integroivana kurssina biologian ja kemian ilmiöistä sekä käytännön sovelluksista. Kurssi havainnollistaa biologisen kemian perusteita ja sisältää opiskelijan omakohtaisia tutkimuksia.

Liikunta- ja terveystieteet

 • Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin
  Kurssi liikunta- ja terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeisistä tavoitteista sekä liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminnasta.

Tilastotiede

 • Johdatus tilastotieteeseen 
  Kurssilla tutustutaan tilastotieteen olemukseen ja tilastotieteen rooliin empiiriisessä tutkimuksessa. Katso opintojakson esittelyvideo.

Kielet

 • Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen
  Kurssilla tarkastellaan kieltä tutkimuksen kohteena. Kurssi antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen.
 • Deutsch für die Zukunft: Studium und Beruf
  Kurssilla kehitetään monipuolisesti saksan kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia. Aihepiirit ovat koulutus, opiskelu korkeakoulussa sekä työelämä.

Tieteenfilosofia

 • Tieteen etiikka (5 op)
  Kurssilla tutustutaan tieteen etiikan kysymyksiin tutkijoiden, tieteenalojen, tiedeyhteisön ja tiedeinstituution näkökulmista. Lisäksi tarkastellaan etiikan käsitteistöä ja teorioita.
 • Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio
  Kurssi perehdyttää argumentaation tutkimukseen ja tieteelliseen argumentointiin. Kurssilla käydään läpi kriittistä ajattelua, vaikuttamiskeinoja kommunikaatiossa sekä ajattelun vinoumia ja virheitä. 

Kauppatieteet

 • Haluatko kauppatieteilijäksi?
  Kurssi toimii johdantokurssina kauppatieteiden opiskeluun. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet kauppakorkeakoulun opetuksen seuraamiseen.

Opintojaksot yhteistyössä Talous ja nuoret TATin kanssa

Jokaisen opintojakson laajuus on 2 opintopistettä.
TATin opintojaksot ovat maksuttomia.

Talous ja nuoret TAT -logo

 • Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta
  Kurssilla tarkastellaan kansainvälistä kauppaa eri näkökulmista. Keskiössä ovat globalisaatioon liittyvät mahdollisuudet ja haasteet sekä talouden megatrendit. Lisäksi tutkitaan vastuullisen liiketoiminnan merkitystä ja toteutusta yritystoiminnassa muun muassa konkreettisten yrityselämän esimerkkien kautta. Kurssilla tutustutaan tarkemmin myös kiertotalouteen.
 • Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen
  Kurssi luo pohjan kaupalliselle osaamiselle ja globaalille liikesivistykselle. Kauppojen aikaansaaminen ja asiakassuhteiden luominen ovat kaiken liiketoiminnan perusta. Myynnin osalta kurssilla keskitytään myyntitekniikoihin sekä ratkaisumyyntiin, jolla tarkoitetaan asiakkaiden tarpeisiin vastaamista luottamusta herättäen. Kaupallistamisen osalta syvennytään brändin rakentamiseen ja markkinoinnissa puolestaan digitaaliseen markkinointiin.

Ilmoittautuminen

 ”Kurssin jälkeen uskalsin hakea yhteishaussa sellaiselle alalle, jonne en muuten todennäköisesti olisi päätynyt.”

– Yliopistokurssin käynyt toisen asteen opiskelija

Ilmoittautuminen lukiolaisille suunnatuille kursseille on helppoa ja turvallista. Oppilaitokset ilmoittavat opiskelijat opintojaksoille keskitettynä ryhmäilmoittautumisena JYU:n turvasähköpostilla.

Kevään 2020 opintojaksoille voi ilmoittautua
1.–15.11.2019.

Ohjeet oppilaitoksen ilmoittautumisista vastaavalle henkilölle:

1. Käytä ilmoittautumiseen vain oheista Excel-pohjaa. Pohjaan on koodattu tietoja, jotka ovat välttämättömiä ilmoittautumisen onnistumiseksi.

2. Rekisteröidy JYU:n turvasähköpostiin. Saat sähköpostiisi linkin, josta pääset lähettämään täytetyn Excel-tiedoston turvasähköpostina. Huom.! Jos et saa linkkiä, tarkistathan myös roskapostisi.

3. Lähetä ilmoittautumiset liitetiedostona turvasähköpostista osoitteeseen avoneuvo@avoin.jyu.fi.
Jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, voit lähettää kysymyksesi samaan osoitteeseen.

4. Oppilaitoksen ilmoittautumisesta vastaavalle henkilölle lähetetään joulukuun 2019 aikana opiskelijoille välitettävät tiedot (käyttäjätunnukset, opiskeluohjeet ym.).

Maksullisia opintojaksoja kurssitarjottimelleen ottanut oppilaitos maksaa opinnoista 15 € / opintopiste / opiskelija. Avoin yliopisto laskuttaa oppilaitosta ilmoittautuneista opiskelijoista joulukuussa 2019. Lasku maksullisista opintojaksoista lähetetään ilmoittautumisesta vastaavalle yhteyshenkilölle.

Jos haluatte lisätietoa opintojaksoista ennen ilmoittautumista, voitte ottaa yhteyttä ko. opinnoista vastaavaan koulutuspäällikköömme:

Sisko Harvisalo
sisko.harvisalo(at)jyu.fi

Kokemuksia yliopisto-opiskelusta toisella asteella

Lue artikkeli lukioille suunnatuista orientoivista opinnoista JYUnity-verkkojulkaisusta:
Yliopisto-opiskeluun pääsee tutustumaan jo lukiossa

Tutustu toisen asteen opiskelijoiden kokemuksiin korkeakoulujen kursseista Omalle polulle korkeakouluun -hankkeessa: 

 

Avoimen yliopiston muu opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Opintotarjonnastamme näet oppiaineet, opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Lukuvuosi 2019-2020