Opinnot JYU avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa

Voit opiskella avoimia yliopisto-opintoja myös Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa. Yhteistyöoppilaitokset ovat esimerkiksi kansanopistoja, kansalaisopistoja ja kesäyliopistoja, jotka tarjoavat avoimen yliopiston opintoja osana opetustarjontaansa. Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia.

Yhteistyöoppilaitoksemme tarjoavat laadukasta lähiopetusta. Jos haluat opiskella itsenäisemmin, voit tutustua Jyväskylän avoimen yliopiston koko opintotarjontaan, josta löydät vaihtoehtoja myös omatoimisempaan opiskeluun.

Yhteistyöoppilaitosten tarjonta oppiaineittain

Yhteistyöoppilaitoksemme tarjoavat laadukasta verkko- ja lähiopetusta lukuisissa eri oppiaineissa. Tältä sivulta löydät oppiainekohtaisesti, mitkä oppilaitokset tarjoavat sinua kiinnostavia opintoja. Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen.

Missä on lähin oppilaitos? Katso tämän sivun lopusta lista kaikista yhteistyöoppilaitoksistamme
Pohjanmaan alueella JYU avoimen yliopiston opintoja tarjoavat lisäksi nämä yhteistyöoppilaitokset


Bio- ja ympäristötieteet

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot
Alkio-opisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Lahden kansanopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto

Lukuvuosi 2021–22:

Lukuvuosi 2022–23:


Bio- ja ympäristötieteiden -aineopintojen opintojaksoja 

Alkio-opisto

Lukuvuosi 2021–22:

Lukuvuosi 2022–23:


Draamakasvatus

Draamakasvatuksen perusopinnot
Jyväskylän kristillinen opisto, Hämeen kesäyliopisto, Lahden kansanopisto, Limingan Taidekoulu, Mikkelin kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Turun kesäyliopisto

Lukuvuosi 2021–22:

Draamakasvatuksen aineopinnot
Tampereen kesäyliopisto

Lukuvuosi 2021–22:


Englanti

Englannin kielen perusopinnot

Alkio-opisto, Joutsenon opisto

Lukuvuosi 2022–23:

Keväällä 2022 käynnistyvät:

Englannin kielen perusopinnot

Jyväskylän kesäyliopisto

Keväällä 2022 käynnistyvät:

Englannin kielen aineopinnot

Alkio-opisto


Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikan perusopinnot
 Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Itä-Hämeen opisto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Työväen Akatemia, Vaasan kesäyliopisto, Vuolle-opisto

Lukuvuosi 2021–22:

Lukuvuosi 2022-23:


Historia

Historian perusopinnot
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Työväen Akatemia

Lukuvuosi 2021–22:

Lukuvuosi 2022–23:

Kasvatustiede

Kasvatustieteen perusopinnot
Alkio-opisto, Autere-opisto, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Eurajoen kristillinen opisto, Gradia Jämsä, Joutsenon opisto, Jämsän työväenopisto, Karstulan evankelinen opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Reisjärven kristillinen opisto, Seinäjoen kansalaisopisto, Snellman-Instituutti ry, STEP-koulutus, Työväen akatemia, Vuolle-opisto

Lukuvuosi 2021–22:

Lukuvuosi 2022-23:


Kauppatieteet

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot
Alkio-opisto, Mikkelin kesäyliopisto, Työväen Akatemia, Etelä-Pohjanmaan opisto

Lukuvuosi 2021–22:

Lukuvuosi 2022–23:

Taloustieteen perusopintojen opintojaksoja
Alkio-opisto, Työväen Akatemia

Lukuvuosi 2021–22:

Lukuvuosi 2022–23:

Henkilöstöjohtamisen perusopinnot
Mikkelin kesäyliopisto

Lukuvuosi 2021–22:


Kemia

Kemian perusopinnot
Alkio-opisto, Hämeen kesäyliopisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto

Lukuvuosi 2021–22:

Lukuvuosi 2022–23:


Viestintä- ja kieliopinnot

Academic Reading
Alkio-opisto, Joutsenon opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Tampereen kesäyliopisto

Lukuvuosi 2022–23:

Englannin kielen täydentävä kurssi
Etelä-Pohjanmaan opisto, Jyvöskylän kesäyliopisto

Lukuvuosi 2021–22:

Kesä 2022:

Communication Skills
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Joutsenon opisto

Lukuvuosi 2022–23:

Kirjoitusviestinnän perusteet
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Jyväskylän kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto

Lukuvuosi 2021–22:

Kesä 2022:

Lukuvuosi 2022–23:

Puheviestinnän perusteet
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto

Lukuvuosi 2021–22:

Lukuvuosi 2022–23:

Ruotsi
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Jyväskylän kesäyliopisto

Lukuvuosi 2021–22:

Kesä 2022:


Kirjallisuus

Kirjallisuuden perusopinnot
Työväen akatemia

Lukuvuosi 2021–22:

Lukuvuosi 2022–23:

Keväällä 2022 käynnistyvät:

Kirjallisuuden perusopinnot
Hämeen kesäyliopisto


Kirjoittaminen

Kirjoittamisen perusopinnot
Alkio-opisto, Hämeen kesäyliopisto, Lahden kansanopisto, Snellman-kesäyliopisto,  Työväen Akatemia

Lukuvuosi 2021–22:

Lukuvuosi 2022-23:

 

Kirjoittamisen aineopinnot
Hämeen kesäyliopisto, Työväen Akatemia

Lukuvuosi 2021–22:

Lukuvuosi 2022-23:


Liikunta- ja terveystieteet

Gerontologian perusopinnot
Hämeen kesäyliopisto

Lukuvuosi 2021–22:

Lukuvuosi 2022–23:

Terveystieteiden perusopinnot
Lahden kansanopisto

Lukuvuosi 2021–22:

Lukuvuosi 2022–23:

Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot
Helsingin evankelinen opisto

Lukuvuosi 2021–22:

Lukuvuosi 2022–23:


Musiikkiterapia

Musiikkiterapian perusopinnot, keväällä 2022 käynnistyvät
Hämeen kesäyliopisto

Musiikkiterapian aineopinnot, keväällä 2022 käynnistyvät
Hämeen kesäyliopisto. 

Musiikkiterapian perusopinnot, syksyllä 2022 käynnistyvät
Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Eurajoen kristillinen opisto, Turun kesäyliopisto


Psykologia

Psykologian perusopinnot
Aktiivi-instituutti, Alkio-opisto, Autere-opisto, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Hämeen kesäyliopisto, Joutsenon opisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Lahden kansanopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Työväen akatemia, Vuolle-opisto

Lukuvuosi 2021–22:

Lukuvuosi 2022–23:

Psykologian aineopinnot
Alkio-opisto

Lukuvuosi 2021–22:

Lukuvuosi 2022–23:


Ruotsi

Ruotsin kielen perusopinnot
Jyväskylän kesäyliopisto

Lukuvuosi 2022–23:


Suomi toisena ja vieraana kielenä

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot
Tampereen kesäyliopisto - opintojen käynnistymisen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

  • STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen, 5 op, reaaliaikainen verkko-opetus
  • STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt, 5 op, oppimistehtävä
  • SKIP2001 Kielen käyttö, merkitys ja muoto I, 5 op, reaaliaikainen verkko-opetus
  • SKIP2002 Kielen käyttö, merkitys ja muoto II, 5 op, reaaliaikainen lähiopetus
  • SKIP4003 Kielitietoisuus ja kielipolitiikka, 5 op, verkkotentti ja verkkokurssi

Viestintä ja journalistiikka

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot
Aktiivi-Instituutti, Mikkelin kesäyliopisto

Lukuvuosi 2022–23:


Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot
Alkio-opisto

Lukuvuosi 2021–22:

Lukuvuosi 2022–23:


Yhteistyöoppilaitokset