Opinnot JYU avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa

Voit opiskella avoimia yliopisto-opintoja myös Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa. Yhteistyöoppilaitokset ovat esimerkiksi kansanopistoja, kansalaisopistoja ja kesäyliopistoja, jotka tarjoavat avoimen yliopiston opintoja osana opetustarjontaansa. Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia.

Yhteistyöoppilaitoksemme tarjoavat laadukasta lähiopetusta. Jos haluat opiskella itsenäisemmin, voit tutustua Jyväskylän avoimen yliopiston koko opintotarjontaan, josta löydät vaihtoehtoja myös omatoimisempaan opiskeluun.

Yhteistyöoppilaitosten tarjonta oppiaineittain

Yhteistyöoppilaitoksemme tarjoavat laadukasta verkko- ja lähiopetusta lukuisissa eri oppiaineissa. Tältä sivulta löydät oppiainekohtaisesti, mitkä oppilaitokset tarjoavat sinua kiinnostavia opintoja. Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen.

Missä on lähin oppilaitos? Katso tästä lista kaikista yhteistyöoppilaitoksistamme.


Bio- ja ympäristötieteet

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot
Alkio-opisto, Tampereen kesäyliopisto

Elämän perusedellytykset maapallolla 5 op
Padasjoen lukio


Bio- ja ympäristötieteiden -aineopintojen opintojaksoja 

Alkio-opisto


Draamakasvatus

Draamakasvatuksen perusopinnot
Jyväskylän kristillinen opisto, Hämeen kesäyliopisto, Lahden kansanopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto

Draamakasvatuksen aineopinnot
Tampereen kesäyliopisto


Englanti

Englannin kielen perusopinnot
Alkio-opisto, Joutsenon opisto

Englannin kielen perusopinnot

Jyväskylän kesäyliopisto

Englannin kielen aineopinnot
Alkio-opisto

  • Uusia opiskelijoita ei tällä hetkellä oteta.

Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikan perusopinnot
Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Joutsenon opisto, Tampereen kesäyliopisto, Vuolle-opisto


Historia

Historian perusopinnot
Alkio-opisto, Työväen Akatemia


Johtaminen ja henkilöstöjohtaminen

Henkilöstöjohtamisen perusopinnot
Mikkelin kesäyliopisto


Kasvatustiede

Kasvatustieteen perusopinnot
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Joutsenon opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Mikkelin kesäyliopisto, Seinäjoen kansalaisopisto, Työväen akatemia, Vuolle-opisto


Kauppatieteet

Haluatko kauppatieteilijäksi
Mikkelin kesäyliopisto

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot
Alkio-opisto, Työväen Akatemia

Taloustieteen perusopinnot: Taloustieteen peruskurssi
Alkio-opisto, Työväen Akatemia


Kemia

Kemian perusopinnot
Alkio-opisto


Viestintä- ja kieliopinnot

Academic Reading
Alkio-opisto, Joutsenon opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto

Englannin kielen valmentava kurssi
Etelä-Pohjanmaan opisto

Interdisciplinary Communication Skills
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto

Kirjoitusviestinnän perusteet
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Lahden kansanopisto

Puheviestinnän perusteet
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto

Ruotsi
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto


Kirjallisuus

Kirjallisuuden perusopinnot
Hämeen kesäyliopisto


Kirjoittaminen

Kirjoittamisen perusopinnot
Hämeen kesäyliopisto, Työväen Akatemia

Kirjoittamisen aineopinnot
Hämeen kesäyliopisto, Työväen Akatemia


Liikunta- ja terveystieteet

Gerontologian perusopinnot
Hämeen kesäyliopisto

Terveystieteiden perusopinnot
Lahden kansanopisto


Musiikkiterapia

Musiikkiterapian perusopinnot, syksyllä 2020 käynnistyvät 
Eurajoen kristillinen opisto

Musiikkiterapian perusopinnot, keväällä 2021 käynnistyvät
Hämeen kesäyliopisto, Lahden kansanopisto

Musiikkiterapian aineopinnot
Musiikkiterapian aineopintojen uusia opetusryhmiä ei käynnisty oppilaitoksissa lukuvuonna 2020-2021. Seuraavan kerran opintoryhmä/ryhmiä käynnistyy syksyllä 2021. Järjestävät oppilaitokset päivitetään tälle sivulle myöhemmin.


Psykologia

Psykologian perusopinnot
Aktiivi-Instituutti, Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Hämeen kesäyliopisto, Joutsenon opisto, Lahden kansanopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Vuolle-opisto

Psykologian aineopinnot
Alkio-opisto


Ruotsi

Ruotsin kielen perusopinnot
Jyväskylän kesäyliopisto


Suomi toisena ja vieraana kielenä

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot
Tampereen kesäyliopisto

  • Uusia opiskelijoita ei tällä hetkellä oteta. 


Viestintä ja journalistiikka

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot
Aktiivi-Instituutti, Mikkelin kesäyliopisto


Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot
Alkio-opisto

Lukuvuosi 2020–21:

Lukuvuosi 2021–22:

  • Tietoja päivitetään.

Yhteistyöoppilaitokset