Opinnot JYU avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa

Voit opiskella avoimia yliopisto-opintoja myös Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa. Yhteistyöoppilaitokset ovat esimerkiksi kansanopistoja, kansalaisopistoja ja kesäyliopistoja, jotka tarjoavat avoimen yliopiston opintoja osana opetustarjontaansa. Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia.

Yhteistyöoppilaitoksemme tarjoavat laadukasta lähiopetusta. Jos haluat opiskella itsenäisemmin, voit tutustua Jyväskylän avoimen yliopiston koko opintotarjontaan, josta löydät vaihtoehtoja myös omatoimisempaan opiskeluun.

Yhteistyöoppilaitosten tarjonta oppiaineittain

Yhteistyöoppilaitoksemme tarjoavat laadukasta verkko- ja lähiopetusta lukuisissa eri oppiaineissa. Tältä sivulta löydät oppiainekohtaisesti, mitkä oppilaitokset tarjoavat sinua kiinnostavia opintoja. Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen.

Missä on lähin oppilaitos? Katso tämän sivun lopusta lista kaikista yhteistyöoppilaitoksistamme
Pohjanmaan alueella JYU avoimen yliopiston opintoja tarjoavat lisäksi nämä yhteistyöoppilaitokset


Bio- ja ympäristötieteet

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot
Alkio-opisto, Tampereen kesäyliopisto

Lukuvuosi 2021–22:


Bio- ja ympäristötieteiden -aineopintojen opintojaksoja 

Alkio-opisto

Lukuvuosi 2021–22:


Draamakasvatus

Draamakasvatuksen perusopinnot
Jyväskylän kristillinen opisto, Hämeen kesäyliopisto, Lahden kansanopisto, Limingan Taidekoulu, Mikkelin kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Turun kesäyliopisto

Lukuvuosi 2021–22:

Draamakasvatuksen aineopinnot
Tampereen kesäyliopisto

Lukuvuosi 2021–22:


Englanti

Englannin kielen perusopinnot

Alkio-opisto, Joutsenon opisto

Lukuvuosi 2021–22:

Keväällä 2022 käynnistyvät:

Englannin kielen perusopinnot

Jyväskylän kesäyliopisto

Keväällä 2022 käynnistyvät:

Englannin kielen aineopinnot

Alkio-opisto


Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikan perusopinnot
Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Pohjois-Pohjenmaan kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Työväen Akatemia, Vaasan kesäyliopisto, Vuolle-opisto

Lukuvuosi 2021–22:


Historia

Historian perusopinnot
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Työväen Akatemia

Lukuvuosi 2021–22:

Kasvatustiede

Kasvatustieteen perusopinnot
Alkio-opisto, Autere-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Gradia Jämsä, Joutsenon opisto, Karstulan evankelinen opisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Työväen akatemia

Lukuvuosi 2021–22:


Kauppatieteet

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot
Alkio-opisto, Mikkelin kesäyliopisto, Työväen Akatemia

Lukuvuosi 2021–22:

Taloustieteen perusopintojen opintojaksoja
Alkio-opisto, Työväen Akatemia

Lukuvuosi 2021–22:

Henkilöstöjohtamisen perusopinnot
Mikkelin kesäyliopisto

Lukuvuosi 2021–22:


Kemia

Kemian perusopinnot
Alkio-opisto

Lukuvuosi 2021–22:


Viestintä- ja kieliopinnot

Academic Reading
Alkio-opisto, Joutsenon opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto

Lukuvuosi 2021–22:

Englannin kielen valmentava kurssi
Etelä-Pohjanmaan opisto

Lukuvuosi 2021–22:

Communication Skills
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Joutsenon opisto

Lukuvuosi 2021–22:

Kirjoitusviestinnän perusteet
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto

Lukuvuosi 2021–22:

Puheviestinnän perusteet
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto

Lukuvuosi 2021–22:

Ruotsi
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto

Lukuvuosi 2021–22:


Kirjallisuus

Kirjallisuuden perusopinnot
Työväen akatemia

Lukuvuosi 2021–22:

Keväällä 2022 käynnistyvät:

Kirjallisuuden perusopinnot
Hämeen kesäyliopisto


Kirjoittaminen

Kirjoittamisen perusopinnot
Alkio-opisto, Hämeen kesäyliopisto, Lahden kansanopisto,Snellman-kesäyliopisto,  Työväen Akatemia

Lukuvuosi 2021–22:

Kirjoittamisen aineopinnot
Hämeen kesäyliopisto, Työväen Akatemia

Lukuvuosi 2021–22:


Liikunta- ja terveystieteet

Gerontologian perusopinnot
Hämeen kesäyliopisto

Lukuvuosi 2021–22:

Terveystieteiden perusopinnot
Lahden kansanopisto

Lukuvuosi 2020–21:

Terveystieteiden perusopinnot
Lahden kansanopisto

Lukuvuosi 2021–22:

Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot
Helsingin evankelinen opisto

Lukuvuosi 2021–22:


Musiikkiterapia

Musiikkiterapian perusopinnot, syksyllä 2021 käynnistyvät
Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Eurajoen kristillinen opisto, Turun kesäyliopisto, Vuolle-opisto

Musiikkiterapian perusopinnot, keväällä 2022 käynnistyvät
Hämeen kesäyliopisto

Musiikkiterapian aineopinnot, keväällä 2022 käynnistyvät
Hämeen kesäyliopisto. Ilmoittautumislinkki päivitetään myöhemmin tälle sivulle.


Psykologia

Psykologian perusopinnot
Aktiivi-instituutti, Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Hämeen kesäyliopisto, Lahden kansanopisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Työväen akatemia, Vuolle-opisto

Lukuvuosi 2021–22:

Psykologian aineopinnot
Alkio-opisto

Lukuvuosi 2021–22:


Ruotsi

Ruotsin kielen perusopinnot
Jyväskylän kesäyliopisto

Lukuvuosi 2021–22:


Suomi toisena ja vieraana kielenä

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot
Tampereen kesäyliopisto - opintojen käynnistymisen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

  • STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen, 5 op, reaaliaikainen verkko-opetus
  • STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt, 5 op, oppimistehtävä
  • SKIP2001 Kielen käyttö, merkitys ja muoto I, 5 op, reaaliaikainen verkko-opetus
  • SKIP2002 Kielen käyttö, merkitys ja muoto II, 5 op, reaaliaikainen lähiopetus
  • SKIP4003 Kielitietoisuus ja kielipolitiikka, 5 op, verkkotentti ja verkkokurssi

Viestintä ja journalistiikka

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot
Aktiivi-Instituutti, Mikkelin kesäyliopisto

Lukuvuosi 2021–22:


Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot
Alkio-opisto

Lukuvuosi 2021–22:


Yhteistyöoppilaitokset