Opinnot JYU avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa

Voit opiskella avoimia yliopisto-opintoja myös Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa. Yhteistyöoppilaitokset ovat esimerkiksi kansanopistoja, kansalaisopistoja ja kesäyliopistoja, jotka tarjoavat avoimen yliopiston opintoja osana opetustarjontaansa. Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia.

Yhteistyöoppilaitoksemme tarjoavat laadukasta lähiopetusta. Jos haluat opiskella itsenäisemmin, voit tutustua Jyväskylän avoimen yliopiston koko opintotarjontaan, josta löydät vaihtoehtoja myös omatoimisempaan opiskeluun.

Yhteistyöoppilaitosten tarjonta oppiaineittain

Yhteistyöoppilaitoksemme tarjoavat laadukasta verkko- ja lähiopetusta lukuisissa eri oppiaineissa. Tältä sivulta löydät oppiainekohtaisesti, mitkä oppilaitokset tarjoavat sinua kiinnostavia opintoja. Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen.

Missä on lähin oppilaitos? Katso tämän sivun lopusta lista kaikista yhteistyöoppilaitoksistamme


Bio- ja ympäristötieteet

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot
Alkio-opisto, Tampereen kesäyliopisto

Lukuvuosi 2022–23:


Bio- ja ympäristötieteiden -aineopintojen opintojaksoja 

Alkio-opisto

Lukuvuosi 2022–23:


Draamakasvatus

Draamakasvatuksen perusopinnot
Jyväskylän kristillinen opisto

Lukuvuosi 2022–23:

Draamakasvatuksen aineopinnot
Ryhmiä ei alkanut lukuvuonna 2022-2023

Lukuvuosi 2022–23:

 • ODKA2310 Draamaopettajuuden filosofia ja pedagogiikka, 3 op, reaaliaikainen lähiopetus ja verkkokurssi
 • ODKA2320 Reflektoiva ja tutkiva draamaopettaja (3 op), reaaliaikainen lähiopetus ja oppimistehtävä
 • ODKA2330 Draamakasvatuksen ja teatterin historia, 3 op, reaaliaikainen lähiopetus ja verkkokurssi
 • ODKA2340 Dramaturgia ja käsikirjoittaminen, 5 op, reaaliaikainen lähiopetus ja oppimistehtävä
 • ODKA2350 Improvisaatio ja liikeilmaisu, 2 op, reaaliaikainen lähiopetus
 • ODKA2360 Elokuva- ja teatteri-ilmaisu, 2 op, reaaliaikainen lähiopetus
 • ODKA2370 Klovneria ja ääni-ilmaisu (2 op), reaaliaikainen lähiopetus
 • ODKA2380 Prosessidraama ja foorumiteatteri, 2 op, reaaliaikainen lähiopetus
 • ODKA2390 Työpajateatteriprojekti (3 op), reaaliaikainen lähiopetus ja oppimistehtävä
 • ODKA2400 Tarinateatteri ja naamioteatteri (2 op), reaaliaikainen lähiopetus
 • ODKA2410 Draamaprojekti, 2 op, oppimistehtävä
 • ODKA2420 Tutkimusprojekti, 6 op, verkkokurssi ja oppimistehtävä

Englanti

Englannin kielen perusopinnot

Lukuvuosi 2022–23:

Alkio-opisto, Joutsenon opisto

Keväällä 2023 käynnistyvät:

Jyväskylän kesäyliopisto

Englannin kielen aineopinnot

Lukuvuosi 2022–23:

Alkio-opisto

Keväällä 2023 käynnistyvät:

Jyväskylän kesäyliopisto


Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikan perusopinnot
 Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Itä-Hämeen opisto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto, Työväen Akatemia, Vaasan kesäyliopisto, Vuolle-opisto

Lukuvuosi 2022-23:


Historia

Historian perusopinnot
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Työväen Akatemia

Lukuvuosi 2022–23:

Kasvatustiede

Kasvatustieteen perusopinnot
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Jämsän työväenopisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Työväen akatemia, Vuolle-opisto

Lukuvuosi 2022-23:


Kauppatieteet

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot
Alkio-opisto, Työväen Akatemia

Lukuvuosi 2022–23:

Taloustieteen perusopintojen opintojaksoja
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Työväen Akatemia

Lukuvuosi 2022–23:

Henkilöstöjohtamisen perusopinnot
Ryhmiä ei alkanut lukuvuonna 2022-2023

Lukuvuosi 2022–23:

 • YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet, 5 op, oppimistehtävä
 • YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet, 6 op, oppimistehtävä
 • YJOA2120 Työhyvinvoinnin johtaminen, 6 op, oppimistehtävä
 • YJOA2180 Työurat ja rekrytointi, 4 op, verkkotentti
 • YJOA2130 Johdon ja henkilöstön kehittäminen, 6 op, oppimistehtävä


Kemia

Kemian perusopinnot
Alkio-opisto

Lukuvuosi 2022–23:


Viestintä- ja kieliopinnot

Academic Reading
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Joutsenon opisto, Tampereen kesäyliopisto

Lukuvuosi 2022–23:

Englannin kielen täydentävä kurssi
Etelä-Pohjanmaan opisto

Lukuvuosi 2022–23:

XEN0005 Englannin kielen täydentävä kurssi, 3 op, reaaliaikainen lähiopetus

Communication Skills
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto

Lukuvuosi 2022–23:

Kirjoitusviestinnän perusteet
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Tampereen kesäyliopisto

Lukuvuosi 2022–23:

Puheviestinnän perusteet
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto

Lukuvuosi 2022–23:

Ruotsi
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto

Lukuvuosi 2022–23:


Kirjallisuus

Kirjallisuuden perusopinnot
Alkio-opisto, Työväen Akatemia

Lukuvuosi 2022–23:

Keväällä 2023 käynnistyvät:

Kirjallisuuden perusopinnot
Hämeen kesäyliopisto

 • KIRP1101 Johdatus kirjallisuudentutkimukseen, 5 op, reaaliaikainen verkko-opetus
 • KIRP122 Kirjallisuuden analyysi, 5 op, reaaliaikainen verkko-opetus
 • KIRP132 Kotimaisen kirjallisuuden historia, 2 op, reaaliaikainen verkko-opetus
 • KIRP131 Länsimaisen kirjallisuuden historia, 3 op, reaaliaikainen verkko-opetus
 • KIRP323 Yleisen kirjallisuuden tuntemus, 5 op, lähitentti
 • TAIP1105 Länsimaisen kulttuurin teemat ja kuvasto, 5 op, oppimistehtävä

Kirjoittaminen

Kirjoittamisen perusopinnot
Hämeen kesäyliopisto, Työväen Akatemia

Lukuvuosi 2022-23:

 

Kirjoittamisen aineopinnot
Ryhmiä ei käynnistynyt lukuvuonna 2022-2023

Lukuvuosi 2022-23:

 • KIKA4001 Luova elämäkerrallinen kirjoittaminen, 5 op, oppimistehtävä
 • KIKV1009 Kirjoittaminen luovana prosessina, 5 op, oppimistehtävä
 • KIKA407 Tekstikokonaisuus – genreen harjaantuminen A, 5 op, oppimistehtävä
 • KIKA408 Tekstikokonaisuus – genreen harjaantuminen B, 5 op, oppimistehtävä
 • KIKA426 Haastattelu- ja havainnointimenetelmät, 5 op, oppimistehtävä
 • KIKA4022 Monimediainen kirjoittaminen, 5 op, oppimistehtävä
 • KIKA420 Kirjoittamisen opettaminen, 5 op, oppimistehtävä
 • KIKA421 Palautetaidot, 5 op, oppimistehtävä
 • KIKA412 Terapeuttinen kirjoittaminen, 5 op, oppimistehtävä
 • KIKV1002 Proosa, 5 op, oppimistehtävä
 • KIKV1003 Draama, 5 op, oppimistehtävä
 • KIKV1004 Runous, 5 op, oppimistehtävä
 • KIKV1005 Tietokirjoittaminen, 5 op, oppimistehtävä
 • YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät , 5 op, oppimistehtävä
 • KIKA4020 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, 10 op, tutkielma

Liikunta- ja terveystieteet

Gerontologian perusopinnot
Hämeen kesäyliopisto

Opinnot eivät käynnistyneet syksyllä 2022. Seuraava suunniteltu aloitusajankohta on helmikuusta 2023 alkaen.

Lukuvuosi 2022–23:

 • TGEP1001 Ikääntyvän ihmisen terveyden edistäminen 1, 5 op, Oppimistehtävä
 • TGEP1002 Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa 1, 5 op, Oppimistehtävä
 • TGEP1003 Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö vanhuudessa, 5 op, Oppimistehtävä
 • TGEP1004 Eettisyys vanhustyössä ja vanhenemisen tutkimuksessa, 3 op, Reaaliaikainen lähiopetus
 • TGEP1005 Ravitsemuksen erityiskysymykset ikääntyessä, 3 op, Oppimistehtävä
 • TGEP1006 Fyysinen toimintakyky, liikunta ja vanheneminen, 4 op, Reaaliaikainen lähiopetus

Terveystieteiden perusopinnot
Lahden kansanopisto

Lukuvuosi 2022–23:

Liikunnan ja terveyden monitieteiset perusopinnot
Helsingin evankelinen opisto

Lukuvuosi 2022–23:


Musiikkiterapia

Musiikkiterapian perusopinnot, syksyllä 2022 käynnistyvät
Etelä-Karjalan kesäyliopisto

Musiikkiterapian perusopinnot, käynnistyvät keväällä 2023 
Hämeen kesäyliopisto, Mikkelin kesäyliopisto


Psykologia

Psykologian perusopinnot
Aktiivi-instituutti, Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Hämeen kesäyliopisto, Joutsenon opisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Lahden kansanopisto, Tampereen kesäyliopisto, Työväen akatemia, Vuolle-opisto

Lukuvuosi 2022–23:

Psykologian aineopinnot
Alkio-opisto

Lukuvuosi 2022–23:


Ruotsi

Ruotsin kielen perusopinnot
Jyväskylän kesäyliopisto

Lukuvuosi 2022–23:


Suomi toisena ja vieraana kielenä

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot
Ryhmiä ei käynnistynyt lukuvuonna 2022-2023

 • STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen, 5 op, reaaliaikainen verkko-opetus
 • STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt, 5 op, oppimistehtävä
 • SKIP2001 Kielen käyttö, merkitys ja muoto I, 5 op, reaaliaikainen verkko-opetus
 • SKIP2002 Kielen käyttö, merkitys ja muoto II, 5 op, reaaliaikainen lähiopetus
 • SKIP4003 Kielitietoisuus ja kielipolitiikka, 5 op, verkkotentti ja verkkokurssi

Viestintä ja journalistiikka

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot
Mikkelin kesäyliopisto

Lukuvuosi 2022–23:


Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot
Alkio-opisto

Lukuvuosi 2022–23:


Yhteistyöoppilaitokset