Opinnot JYU avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa

Voit opiskella avoimia yliopisto-opintoja myös Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksissa. Yhteistyöoppilaitokset ovat esimerkiksi kansanopistoja, kansalaisopistoja ja kesäyliopistoja, jotka tarjoavat avoimen yliopiston opintoja osana opetustarjontaansa. Opinnot ovat Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia.

Yhteistyöoppilaitoksemme tarjoavat laadukasta lähiopetusta. Jos haluat opiskella itsenäisemmin, voit tutustua Jyväskylän avoimen yliopiston koko opintotarjontaan, josta löydät vaihtoehtoja myös omatoimisempaan opiskeluun.

Yhteistyöoppilaitosten tarjonta oppiaineittain

Yhteistyöoppilaitoksemme tarjoavat laadukasta verkko- ja lähiopetusta lukuisissa eri oppiaineissa. Tältä sivulta löydät oppiainekohtaisesti, mitkä oppilaitokset tarjoavat sinua kiinnostavia opintoja. Ilmoittaudu opintoihin valitsemaasi yhteistyöoppilaitokseen.

Missä on lähin oppilaitos? Katso tämän sivun lopusta lista kaikista yhteistyöoppilaitoksistamme


Bio- ja ympäristötieteet

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot
Alkio-opisto, Tampereen kesäyliopisto, Työväen akatemia

Lukuvuosi 2023–24:


Bio- ja ympäristötieteiden -aineopintojen opintojaksoja 

Alkio-opisto

Lukuvuosi 2023–24:


Draamakasvatus

Draamakasvatuksen perusopinnot
Hämeen kesäyliopisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Snellman-instituutti

Lukuvuosi 2023–24:

Draamakasvatuksen aineopinnot
Ryhmiä ei alkanut lukuvuonna 2022-2023

Lukuvuosi 2022–23:

 • ODKA2310 Draamaopettajuuden filosofia ja pedagogiikka, 3 op, reaaliaikainen lähiopetus ja verkkokurssi
 • ODKA2320 Reflektoiva ja tutkiva draamaopettaja (3 op), reaaliaikainen lähiopetus ja oppimistehtävä
 • ODKA2330 Draamakasvatuksen ja teatterin historia, 3 op, reaaliaikainen lähiopetus ja verkkokurssi
 • ODKA2340 Dramaturgia ja käsikirjoittaminen, 5 op, reaaliaikainen lähiopetus ja oppimistehtävä
 • ODKA2350 Improvisaatio ja liikeilmaisu, 2 op, reaaliaikainen lähiopetus
 • ODKA2360 Elokuva- ja teatteri-ilmaisu, 2 op, reaaliaikainen lähiopetus
 • ODKA2370 Klovneria ja ääni-ilmaisu (2 op), reaaliaikainen lähiopetus
 • ODKA2380 Prosessidraama ja foorumiteatteri, 2 op, reaaliaikainen lähiopetus
 • ODKA2390 Työpajateatteriprojekti (3 op), reaaliaikainen lähiopetus ja oppimistehtävä
 • ODKA2400 Tarinateatteri ja naamioteatteri (2 op), reaaliaikainen lähiopetus
 • ODKA2410 Draamaprojekti, 2 op, oppimistehtävä
 • ODKA2420 Tutkimusprojekti, 6 op, verkkokurssi ja oppimistehtävä

Englanti

Englannin kielen perusopinnot

Keväällä 2023 käynnistyvät:

Jyväskylän kesäyliopisto

Lukuvuosi 2023–24:

Alkio-opisto, Joutsenon opisto

Englannin kielen aineopinnot

Keväällä 2023 käynnistyvät:

Jyväskylän kesäyliopisto

Lukuvuosi 2023–24:

Alkio-opiston opetus käynnistyy myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana

 • EKIA2001 Grammar in Use, 5 op, reaaliaikainen lähiopetus
 • EKIA3002 Digital Games and Language Learning, 5 op, oppimistehtävä
 • EKIA391 Reading and Writing in Foreign Language, 5 op, lähitentti
 • EKIA1010 Academic Literacy 5 op, reaaliaikainen lähiopetus
 • EKIA3010 Teaching English Today, 5 op, oppimistehtävä
 • EKIA3030 Pronunciation Fundamentals and Teaching, 5 op, lähitentti
 • EKIA5100 Researching World English, 5 op, reaaliaikainen lähiopetus
 • EKIA1020 Communication Skills for Teachers, 5 op, reaaliaikainen lähiopetus

Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikan perusopinnot
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Hämeen kesäyliopisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Tampereen kesäyliopisto, Työväen akatemia, Vaasan kesäyliopisto

Lukuvuosi 2023-24:


Historia

Historian perusopinnot
Alkio-opisto, Työväen Akatemia

Lukuvuosi 2023–24:


Kasvatustiede

Kasvatustieteen perusopinnot
Alkio-opisto, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Eurajoen kristillinen opisto, Gradia Jyväskylä, Joutsenon opisto, Jämsän työväenopisto, Kauhajoen evankelinen opisto, Kouvolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Mikkelin kesäyliopisto, STEP-koulutus, Tampereen kesäyliopisto, Työväen akatemia, Vaasan kesäyliopisto, Vuolle-opisto

Lukuvuosi 2023-24:


Kauppatieteet ja taloustiede

Lukuvuosi 2023–24:

Liiketoimintaosaamisen perusteet 25-28 op
Alkio-opisto, Työväen Akatemia

Taloustieteen peruskurssi
Alkio-opisto, Työväen Akatemia
KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi, 6 op, oppimistehtävä

Digimarkkinointi 
Työväen Akatemia

Hennkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 15-30 op
Aktiivi-Instituutti, Turun kesäyliopisto


Kemia

Kemian perusopinnot
Alkio-opisto, Hämeen kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto

Lukuvuosi 2023–24:


Viestintä- ja kieliopinnot

Academic Reading
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Joutsenon opisto, Lahden kansanopisto, Tampereen kesäyliopisto

Lukuvuosi 2023–24:

Englannin kielen täydentävä kurssi
Etelä-Pohjanmaan opisto

Lukuvuosi 2023–24:

XEN0005 Englannin kielen täydentävä kurssi, 3 op, reaaliaikainen lähiopetus

Communication Skills
Alkio-opisto, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Tampereen kesäyliopisto

Lukuvuosi 2023–24:

Kirjoitusviestinnän perusteet
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Tampereen kesäyliopisto

Lukuvuosi 2023–24:

Puheviestinnän perusteet
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Lahden kansanopisto

Lukuvuosi 2023–24:

Ruotsi
Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto

Lukuvuosi 2023–24:


Kirjallisuus

Kirjallisuuden perusopinnot
Alkio-opisto, Työväen Akatemia

Lukuvuosi 2022–23:

Lukuvuosi 2023–24:

Työväen Akatemia

Keväällä 2023 käynnistyvät:

Kirjallisuuden perusopinnot
Hämeen kesäyliopisto


Kirjoittaminen

Kirjoittamisen perusopinnot
Hämeen kesäyliopisto, Työväen akatemia

Lukuvuosi 2022-23:

Lukuvuosi 2023-24:

Kirjoittamisen aineopinnot
Hämeen kesäyliopisto, Työväen akatemia

Lukuvuosi 2023-24:


Liikunta- ja terveystieteet

Gerontologian perusopinnot
Hämeen kesäyliopisto
Seuraava suunniteltu aloitusajankohta syksyllä 2023.

Lukuvuosi 2023–24:

 • TGEP1001 Ikääntyvän ihmisen terveyden edistäminen 1, 5 op, Oppimistehtävä
 • TGEP1002 Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa 1, 5 op, Oppimistehtävä
 • TGEP1003 Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö vanhuudessa, 5 op, Oppimistehtävä
 • TGEP1004 Eettisyys vanhustyössä ja vanhenemisen tutkimuksessa, 3 op, Reaaliaikainen lähiopetus
 • TGEP1005 Ravitsemuksen erityiskysymykset ikääntyessä, 3 op, Oppimistehtävä
 • TGEP1006 Fyysinen toimintakyky, liikunta ja vanheneminen, 4 op, Reaaliaikainen lähiopetus

Uutuus: Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen 15 op yhteistoteutusmalli
Mukana:  Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto, Hämeen kesäyliopisto, Tampereen kesäyliopisto,  Työväen Akatemia, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ja Turun kesäyliopisto

Lukuvuosi 2023–24:


Musiikkiterapia

Musiikkiterapian perusopinnot, syksyllä 2023 käynnistyvät
Lahden kansanopisto, Turun kesäyliopisto


Psykologia

Psykologian perusopinnot
Aktiivi-instituutti, Alkio-opisto,  Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Hämeen kesäyliopisto, Lahden kansanopisto, Tampereen kesäyliopisto, Työväen akatemia, Vuolle-opisto

Lukuvuosi 2023–24:

Psykologian aineopinnot
Alkio-opisto

Lukuvuosi 2023–24:


Ruotsi

Ruotsin kielen perusopinnot
Jyväskylän kesäyliopisto

Lukuvuosi 2022–23:

Lukuvuosi 2023–24:


Suomi toisena ja vieraana kielenä

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot
Ryhmiä ei käynnistynyt lukuvuonna 2022-2023

 • STKP010 Johdatus toisen kielen oppimiseen, 5 op, reaaliaikainen verkko-opetus
 • STKP020 Suomen kielen oppimisprosessi ja oppimisympäristöt, 5 op, oppimistehtävä
 • SKIP2001 Kielen käyttö, merkitys ja muoto I, 5 op, reaaliaikainen verkko-opetus
 • SKIP2002 Kielen käyttö, merkitys ja muoto II, 5 op, reaaliaikainen lähiopetus
 • SKIP4003 Kielitietoisuus ja kielipolitiikka, 5 op, verkkotentti ja verkkokurssi

Viestintä ja journalistiikka

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot
Mikkelin kesäyliopisto

Lukuvuosi 2022–23:

 • VIJP1001 Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen, 5 op, oppimistehtävä ja reaaliaikainen lähiopetus
 • VIJP1002 Organisaatioviestintä, 5 op, oppimistehtävä ja reaaliaikainen verkko-opetus
 • VIJP1003 Mediamaiseman murrokset, 5 op, verkkotentti
 • VIJP1004 Viestintä ja vaikuttaminen, 5 op, oppimistehtävä
 • VIJP1005 Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit, 5 op, oppimistehtävä

Lukuvuosi 2023–24:

 • VIJP1001 Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen, 5 op, oppimistehtävä ja reaaliaikainen lähiopetus
 • VIJP1002 Organisaatioviestintä, 5 op, oppimistehtävä ja reaaliaikainen verkko-opetus
 • VIJP1003 Mediamaiseman murrokset, 5 op, verkkotentti
 • VIJP1004 Viestintä ja vaikuttaminen, 5 op, oppimistehtävä
 • VIJP1005 Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit, 5 op, oppimistehtävä

Yhteiskuntatieteet ja filosofia

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot
Alkio-opisto

Lukuvuosi 2022–23:

Lukuvuosi 2023–24:


Yhteistyöoppilaitokset