Avoin yo, Puheviestinnän perusteet, lv. 2018 - 2019

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
30 Euroa

Tavoite

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan

 • osaavan analysoida vuorovaikutustilanteen osatekijöitä ja käyttää puheviestinnän peruskäsitteitä
 • osaavan antaa ja ottaa vastaan palautetta vuorovaikutusosaamisesta
 • tiedostavan vahvuuksia sekä kehittämiskohteita vuorovaikutusosaamisessaan
 • osaavan valmistautua vuorovaikutustilanteisiin tarkoituksenmukaisesti, jäsennellä ja havainnollistaa sanottavaansa sekä kohdentaa viestinsä erilaisille kuuntelijoille
 • tietävän ryhmän toiminnan periaatteita ja kykenevän arvioimaan sekä omaa osallistumistaan että ryhmän toimintaa
 • ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen yliopisto-opiskelussa, tiedeyhteisön toiminnassa ja työelämässä sekä
 • haluavan kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.

Koulutuksen sisältö

Vuorovaikutusosaaminen: tiedot, taidot, asenteet, motivaatio, eettisyys.
Vuorovaikutusosaamisen tiedostaminen ja havainnointi.
Palautevuorovaikutus ja sen analysointi.
Vuorovaikutussuhde.

Kurssin opetusmuotoja ovat keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, kokemukselliset ja toiminnalliset harjoitukset ja oppimistehtävät. Kurssi sisältää 24 tuntia kontaktiopetusta ja 30 tuntia itsenäistä työskentelyä.

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/viestinta-ja-kieliopinnot/aidinkielen-viestintaopinnot

Avainsanat

 • äidinkielen viestintä
 • vuorovaikutustaidot
 • äidinkieli
 • vuorovaikutusosaaminen
 • puheviestintä

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi