Avoin yo, Pedagoginen asiantuntijuus ja ammatillinen kehittyminen, lv. 2017-2018

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on syventänyt itsetuntemustaan, reflektointi- ja vuorovaikutustaitojaan
 • ymmärtää ryhmädynaamisia ilmiöitä
 • osaa arvioida työyhteisöä kehittyvänä organisaationa
 • kykenee edistämään työyhteisön hyvinvointia ja tunnistaa työsuojelun merkityksen
 • kykenee kehittämään pedagogista toimintaa työyhteisössä
 • ymmärtää ja kykenee edistämään pedagogisen asiantuntijuuden kehittymistä yksilö- ja yhteisötasolla
 • tiedostaa pedagogisen johtamisen perustehtävät ja haasteet varhaiskasvatustyössä
 • osaa jäsentää oman pedagogisen toimintansa perustana olevia kasvatusfilosofisia ja teoreettisia lähtökohtia sekä johtaa niistä omaa kasvatus- ja opetustyötä linjaavia ja ohjaavia periaatteita
 • hallitsee jatkuvan ammatillisen kehittymisen yksilö- ja työyhteisötasolla

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2017 kesään 2018 ja suorittaa sen etäopiskellen.

 • ryhmäilmiöt
 • työyhteisön hyvinvointi
 • työsuojelu
 • ammatillinen vuorovaikutus
 • pedagoginen asiantuntijuus
 • pedagoginen johtajuus ja laatu
 • kokonaisvaltainen pedagoginen ajattelu
 • oppiminen ja asiantuntijuuden kehittyminen työyhteisössä

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa varhaiskasvatustieteen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/varhaiskasvatustiede

Avainsanat

 • varhaiskasvatustiede
 • kasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi