Avoin yo, Sosiaalityön perusopinnot, lv. 2017-2018

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
250 Euroa

Tavoite

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tietää, mitä akateeminen ammatillinen sosiaalityö käytännössä on, millaisia työmenetelmiä se käyttää sekä millaisissa työympäristöissä sitä tehdään. Opiskelija tuntee voimassa olevan suomalaisen sosiaalilainsäädännön perusteet ja suomalaisen sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän osana eurooppalaista toimintaympäristöä.

Opiskelija tunnistaa sosiaaliset ongelmat, keskeiset sosiaalityön ammatilliset interventiostrategiat ja työmenetelmät sekä hallitsee tyypilliset interventiot sosiaalisiin ongelmiin. Opiskelija hallitsee vuorovaikutuksellisen auttamistyön eettiset ja metodiset perusteet. Opiskelija oppii esittämään innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin ja ennakoimattomiin käytännön ongelmatilanteisiin. Hän tuntee sosiaalitieteellisen ajattelun ja tutkimuksen perusteet sekä oppii muotoilemaan tieteellisesti perustellun tutkimusongelman sekä suorittamaan pienimuotoisen empiirisen tutkimuksen.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ja suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Sosiaalityön opinnot johdattavat opiskelijan sosiaalityön peruskäsitteisiin, tutkimuskohteisiin, hyvinvointipalvelujen järjestelmiin sekä niiden yhteiskunnallisten ehtojen ymmärtämiseen. Lisäksi opinnot antavat valmiuksia jäsentää sosiaalityön käytäntöjä ja toimintaympäristöjä, sosiaalisia ongelmia sekä sosiaalityön suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan. Sosiaalityön opetus on monitieteistä ja siinä sovelletaan yksilöä, perhettä ja auttamisjärjestelmiä koskevia teorioita ja tutkimustuloksia. Opiskeluun sisältyy myös sosiaalityöhön ja -ammatteihin tutustuttava käytännön harjoittelujakso.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella sekä perus- että aineopinnot sosiaalityöstä. Perusopintojen nimi on yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot. Sosiaalityön aineopintoihin voit ilmoittautua koko lukuvuoden ajan. Aineopinnot edellyttävät jonkin verran läsnäoloa.

AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Sosiaalityön toimintaympäristö 10 op

STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä (5 op)
STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut (5 op)

Asiantuntijuus ja ammatilliset käytännöt 20 op

STOA111 Sosiaalityön työmenetelmät ja vuorovaikutustaidot (5 op)
STOA112 Lastensuojelu- ja aikuissosiaalityön perusteet (5 op)
STOA160 Käytännöt II (10 op)

Sosiaalityön oikeudelliset perusteet 10 op

STOA131 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, luento ja oppimistehtävä (4 op)
STOA142 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, kirjallisuus (4 op)
STOA141 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, harjoitukset (2 op)

Sosiaalitieteiden menetelmät 10 op

YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)
STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

Kandidaatin tutkielmaopinnot 10 op

STOA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari (10 op)

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Tarkat tiedot sosiaalityön aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet.

Avainsanat

  • sosiaalityö
  • sosiaaliala

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi