Avoin yo, Metafysiikka, lv. 2018 - 2019

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- tuntee metafysiikan keskeiset kysymykset ja niiden historiallisen taustan
- ymmärtää metafyysisten kysymyksenasettelujen suhteen muihin tieteisiin ja filosofian osa-alueisiin
- osaa analysoida, miten metafyysiset sitoumukset vaikuttavat muihin uskomuksiin

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2018 kesään 2019 ja suorittaa sen etäopiskellen.

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:
- Todellisuuden luonne: olevaisen kategoriat, kysymys universaaleista, realismi ja antirealismi, metafyysinen monismi (materialismi, idealismi) vs. dualismi
- Olio: substanssi ja sen ominaisuudet, identiteettiä koskevat kysymykset
- Modaliteettien metafysiikka
- Kausaatioon liittyvät kysymykset
- Ajan metafysiikka
- Mieli-ruumis-ongelma, vapaan tahdon ongelma, ja sosiaalisen ontologian pääkysymykset

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen filosofian opintosuunnan opintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet.

Avainsanat

  • filosofia
  • aineenopettaja

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi