Avoin yo, Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät, lv. 2017-2018

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kerätä määrällisen tutkimusaineiston, analysoida ja raportoida sitä tilastollisen kuvailun ja päättelyn keinoin
 • valita sopivan tilastollisen analyysimenetelmän
 • noudattaa määrällisen tutkimuksenteon eettisiä periaatteita
 • osaa arvioida määrällisen tutkimuksen luotettavuutta

Koulutuksen sisältö

Määrälliset tutkimusmenetelmien verkkokurssit ovat aikaan sidottuja ja niitä järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana (talvella ja keväällä). Kurssille osallistuminen edellyttää aiempia tilastotieteen opintoja. Tilastotieteen opinnoiksi soveltuu esimerkiksi yleisopintoihin sisältyvä kurssi KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen (2 op). Opintojaksolla ei edellytetä aiemmin suoritettua SPSS-kurssia.

KTKA2020 Määrälliset tutkimusmenetelmät -opintojakson sisältö:

 • muuttujien muokkaaminen
 • tilastollinen päättely
 • yleisimmät kahden muuttujan tilastolliset testit
 • efektin koko
 • tutkimuksen luotettavuus
 • sopivan tilastollisen analyysimenetelmän valinta
 • tutkimustulosten raportointi määrällisessä tutkimuksessa
 • hyvä tieteellinen käytäntö
 • SPSS-ohjelmiston käyttö

 

 

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen/kasvatustieteen/erityispedagogiikan/varhaiskasvatustieteen/aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/aikuiskasvatustiede , https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kasvatustiedehttps://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/erityispedagogiikka , https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/varhaiskasvatustiede

Avainsanat

 • määrälliset tutkimusmenetelmät

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi