Avoin yo, Gerontologian perusopintokokonaisuus, lv. 2017-2018

Opintojen laajuus
26 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
260,00 Euroa

Tavoite

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä gerontologian alan keskeiset käsitteet
 • ymmärtää vanhenemisen yksilöllisyyden ja monimuotoisuuden  
 • osaa arvioida eettisten kysymysten merkityksen sekä vanhustyössä että – tutkimuksessa
 • ymmärtää ympäristötekijöiden, liikunnan ja ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen terveyden edistämisessä

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2017 kesään 2018 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Gerontologian perusopintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy vanhenemiseen erityisesti terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta huomioiden myös erityiskysymyksinä eettiset näkökulmat, ravitsemuksen ja ympäristön merkityksen.

Väestön vanheneminen näkyy yhä enemmän: työelämä asettaa haasteita ikääntyvälle työvoimalle, perherakenteet muuttuvat ja hoivan tarve kasvaa. Myös työ- ja asuinoloja sekä palveluja on kehitettävä väestön ikärakenteen muutoksia vastaaviksi. Gerontologista tietoa tarvitaan sosiaali- ja terveyshuoltoalan ammattien lisäksi yhä enemmän myös muissa ammateissa. Vanhenemiseen liittyvien muutosten tuntemisesta on hyötyä yhdyskuntasuunnitteluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon liittyvissä tehtävissä (esim. asuminen, liikenne, päivittäistä selviytymistä tukeva teknologia, liikunta- ja kulttuuritoimi, liike-elämä sekä kansalaisten turvallisuus). Gerontologinen tieto auttaa ymmärtämään myös omaa ja läheisten ihmisten vanhenemista.

Gerontologian perusopintokokonaisuuden voi hyödyntää yliopisto-opintojen ja ammattikorkeakoulututkinnon sivuaine-/vapaavalintaisiksi opinnoiksi.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • TGEP110 Gerontologian perusopintojen hops (1 op)
 • TGEP121 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa I (4 op)
 • TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa II (4  op)
 • TGEP130 Vanhustyön ja –tutkimuksen eettisiä kysymyksiä (3 op)
 • TGEP140 Iäkkäiden ihmisten liikunta (3 op)
 • TGEP150 Vanheneminen ja ravitsemus (3 op)
 • TGEP160 Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa (4 op)
 • TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen (4 op)

 

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Tarkat tiedot gerontologian perusopintokokonaisuudesta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/gerontologia

Avainsanat

 • gerontologia
 • vanhustyö
 • vanheneminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi