Avoin yo, Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2), lv. 2017-2018

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija:
• tuntee molekyylien välisten vuorovaikutusten tyypit ja osaa selittää niiden vaikutuksen aineiden ominaisuuksiin
• tuntee aineen olomuodot ja osaa tulkita faasidiagrammia
• tuntee liukoisuuden käsitteen ja osaa nimetä siihen vaikuttavia tekijöitä sekä laskea aineiden liukoisuuksia
• osaa selittää sulamis- ja kiehumispisteen muutokset kolligatiivisten ominaisuuksien avulla
• tuntee reaktion nopeuteen vaikuttavat tekijät ja osaa määrittää reaktion kertaluvun kokeellisten havaintojen perusteella
• osaa selittää, miten reaktion tasapainoasemaan voidaan vaikuttaa sekä määrittää reaktion tasapainovakion ja tasapainokonsentraatiot
• hallitsee happo-emäsreaktioihin liittyvät käsitteet ja ilmiöt sekä osaa tulkita happo-emäs-titrauskäyrää
• tuntee aineen ja energian välisen yhteyden kemiallisessa reaktiossa
• osaa kuvata kemiallisen systeemin tilaa termodynaamisten funktioiden avulla
• tuntee sähkökemiallisen parin toimintaperiaatteen ja osaa kuvata sitä kemian merkkikielellä

 

Koulutuksen sisältö

• Molekyylien väliset vuorovaikutukset
• Aineen olomuodot ja faasimuutokset
• Liuoskemiaa; liukoisuus, kolligatiiviset ominaisuudet
• Reaktiokinetiikka, kemiallinen tasapaino
• Hapot ja emäkset, pH, puskuriliuokset
• Termodynamiikka, entropian ja Gibbsin energian muutokset
• Sähkökemia; sähkökemialliset kennot, normaalipotentiaali ja kennopotentiaali

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa kemian perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kemia

Avainsanat

  • kemia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi