Avoin yo, Tietoteoria, lv. 2017-2018

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa eritellä tiedon määrittelemiseen liittyviä ongelmia
 •  tuntee tietoteorian peruskäsitteet sekä tiedosta esitetyt tärkeimmät teoriat
 • osaa erottaa tietoteoreettisten kysymyksenasettelun (uskomukset ja niiden oikeuttaminen) metafyysisestä näkökulmasta (todellisuuden luonne)
 • kykenee kriittisesti tarkastelemaan uskomusten oikeuttamiseen liittyviä ongelmia
 • osaa kuvata tärkeimmät totuusteoriat

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2017 kesään 2018 ja suorittaa sen etäopiskellen.

 • Miten tietämistä on analysoitu?
 • Minkälaisia vaihtoehtoisia lähestymistapoja tiedon määrittelyyn ja oikeuttamiseen on esitetty?
 • Mitä merkitsee totuus? Mitä kriteerejä totuudelle on esitetty?
 • Miten tiedon olemassaolo on kyseenalaistettu?
 • Minkälaisia vastauksia skeptiseen haasteeseen on esitetty?

 

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen filosofian opintosuunnan opintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/yhteiskuntatieteet.

Avainsanat

 • filosofia
 • aineenopettaja

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi