Avoin yo, Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, lv. 2018 - 2019

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opiskelija saa perustaidot sosiaalitieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen ja tunnistaa erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen.

Koulutuksen sisältö

Opintojakso sisältää verkkokurssin ja lähiopetusta. 

Opintojakso sisältää laadullisen ja määrällisen aineiston keräämiseen ja analysointiin liittyviä harjoituksia.

Kvalitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset: Kurssilla harjoitellaan kvalitatiivisten menetelmien luennoilla opiskeltuja aineiston hankinnan ja analysoinnin tapoja. Opintojakso koostuu verkkokeskusteluista ja itsenäisestä työskentelystä. Opiskelijat harjoittelevat kvalitatiivisen aineiston keruuta ja analysointia erilaisten harjoitusten avulla.

Kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset: Jaksolla harjoitellaan kvantitatiivisen tutkimuksen tekemistä ja tutustutaan harjoitusten avulla tutkimusprosessin eri vaiheisiin aina aineiston keruusta tutkimustulosten raportoimiseen. Ideana on tutustua kvantitatiivisiin aineistoihin, harjoitella kyselylomakkeen ja mittareiden laatimista sekä perehtyä kvantitatiivisiin analyysimenetelmiin ja aineiston käsittelyyn SPSS-ohjelmaa käyttäen.

 

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa sosiaalityön aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo.

Avainsanat

  • sosiaalityö
  • sosiaaliala

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi