Avoin yo, Suunnittelu ja arviointi terveystieteissä, lv. 2018-2019

Opintojen laajuus
6 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
90,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson lopussa opiskelija osaa

 • osaa kuvata terveysohjelmien suunnittelu- ja arviointiprosessiin liittyviä käsitteitä ja vaiheita
 • osaa laatia tarveanalyysin
 • tunnistaa terveyskäyttäytymisen muutosta välittäviä tekijöitä sekä osaa hyödyntää tietoa kohderyhmän segmentoinnissa
 • osaa käyttää kohderyhmän suunnitteluun osallistamisen menetelmiä
 • osaa kuvata ja arvioida terveyden edistämisen erilaisia lähestymistapoja ja keinoja

Koulutuksen sisältö

 • Systemaattinen terveysohjelmien suunnittelu ja arviointi
 • PRECEDE-PROCEED -malli
 • Tarveanalyysi
 • Terveyskäyttäytymisen muutosprosessi
 • Kohderyhmän osallistaminen suunnitteluun

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa terveystieteiden aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • terveystieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi