Avoin yo, Määrälliset tutkimusmenetelmät, vanha ops, lv. 2017-2018

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • laatia tutkimussuunnitelman määrällisen tutkimuksen periaatteiden ja käytänteiden mukaisesti,
 • kerätä numeerisen tutkimusaineiston, esittää ja raportoida sitä tilastollisen kuvailun ja päättelyn keinoin
 • noudattaa tutkimuksen teon eettisiä periaatteita

Koulutuksen sisältö

Tälle kurssille voivat ilmoittautua vain ne opiskelijat, jotka ovat aloittaneet aineopintonsa ennen 1.8.2017, tai joilla on tiettyjä tilasto-opintoja jo tehtynä. Tämä on vanhan opetussuunnitelman mukainen opintojakso, jota järjestetään vain kerran syksyllä 2017.

Tutkimusmenetelmäopinnot koostuvat kahdesta erillisestä opintojaksosta (KTKA010 Laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op ja KTKA020 Määrälliset tutkimusmenetelmät 5 op). Opintojaksoilla tutustutaan alustavasti alan keskeisiin tutkimusmetodeihin ja keskitytään erityisesti tutkimusaineistojen keräämisen harjoitteluun. Opintojaksot antavat menetelmälliset valmiudet kandidaatin työn tekemiseen.

KTKA020 Määrälliset tutkimusmenetelmät -opintojakson sisältö:

 • tutkimusasetelmat,
 • otantamenetelmät,
 • mitta-asteikot,
 • muuttujien jakaumat,
 • tilastollinen päättely,
 • yleisimmät parametriset ja parametrittomat testit,
 • tutkimuksen luotettavuus,
 • raportointi,
 • hyvä tieteellinen käytäntö,
 • spss-ohjelmiston käyttö

 

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen/kasvatustieteen/erityispedagogiikan/varhaiskasvatustieteen/aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/aikuiskasvatustiede , https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kasvatustiedehttps://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/erityispedagogiikka , https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/varhaiskasvatustiede

Avainsanat

 • määrälliset tutkimusmenetelmät

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi