Avoin yo, Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen, lv. 2017-2018

Opintojen laajuus
4 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
0 Euroa

Tavoite

Kurssin voi suorittaa vain samanaikaisesti kasvatustieteen perusopintojen opintojakson KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) kanssa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan

 • ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen kasvatusalan opiskelussa ja asiantuntijatehtävissä
 • osaavan analysoida viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä ja muotoja koulutus- ja akateemisessa yhteisössä
 • kehittäneen osaamistaan sekä tieteellisten tekstien vastaanottajana että tuottajana
 • omaksuneen sellaiset tieteellisen viestinnän perusvalmiudet, joita hän pystyy hyödyntämään yliopisto-opinnoissaan
 • ymmärtävän tieteellisen keskustelun ja kirjoittamisen konventioiden välttämättömyyden tiedeyhteisön toiminnan kannalta.

Koulutuksen sisältö

Kurssin voi suorittaa vain samanaikaisesti kasvatustieteen perusopintojen opintojakson KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) kanssa.

 • vuorovaikutusosaamisen erittely
 • kasvatusalan konteksteissa esiintyvien vuorovaikutus- ja ryhmäilmiöiden havainnointi, tutkiminen sekä niistä keskusteleminen ja kirjoittaminen

Maksullisuus

Opintojakso on lukuvuonna 2017-2018 maksuton JY:n avoimen yliopiston opiskelijoille. Kurssin voi suorittaa vain samanaikaisesti kasvatustieteen perusopintojen opintojakson KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) kanssa, joka on opiskelijalle maksullinen.

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kasvatustiede/kasvatusalan-vuorovaikutusosaaminen.

Avainsanat

 • kirjoitusviestintä
 • äidinkielen viestintä
 • tieteellinen kirjoittaminen
 • tieteellinen viestintä
 • äidinkieli
 • puheviestintä

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi