Avoin yo, Vuorovaikutus ja yhteistyö, lv. 2017-2018

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • havainnoida erilaisia vuorovaikutustilanteita, eritellä niitä valituista näkökulmista ja tarkastella niiden herättämiä tunteita itsessä
 • kuunnella toista ja ilmaista itseään ymmärrettävästi
 • tarkastella yksilöä ryhmän jäsenenä sekä ryhmän dynamiikan ja yhteisöllisyyden rakentumista
 • soveltaa ymmärrystään ja taitojaan vuorovaikutuksesta ristiriitatilanteissa.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2017 kesään 2018 ja suorittaa sen etäopiskellen.

 • vuorovaikutuksen havainnointi ja tutkiminen
 • vuorovaikutusteoriat ja niiden soveltaminen
 • oma vuorovaikutusosaaminen

 

 

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kasvatustiede

Avainsanat

 • opetus
 • ohjaus
 • kasvatustiede
 • kasvatussosiologia
 • kasvatuspsykologia
 • oppiminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi