Avoin yo, Tieteellinen ajattelu ja tieto, lv. 2018-2019

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen ajattelun perusteita ja eroja
 • eritellä argumentoinnin perusteita
 • tarkastella tutkimusten tieteenfilosofisia ja tieto-opillisia perusoletuksia
 • arvioida omia tietoa ja todellisuutta koskevia uskomuksiaan
 • kuvata kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologisia päälinjoja ja erilaisia tutkimusmenetelmiä
 • poimia tutkimuksista olennaisia tietoja ja tulkita niitä
 • rakentaa omaa asiantuntijuuttaan tutkimuksiin ja tutkimiseen perustuen.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2018 kesään 2019 ja suorittaa sen etäopiskellen.

 • tieteellisen ajattelun ja argumentaation tunnuspiirteitä
 • tutkimuksen lukutaito
 • kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset päälinjat

 

 

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • opetus
 • ohjaus
 • vuorovaikutus
 • kasvatustiede
 • kasvatussosiologia
 • tieteellinen tieto
 • tieteellinen ajattelu
 • kasvatuspsykologia
 • koulutus
 • oppiminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi