Avoin yo, Asiakastyön taidot sosiaalityössä, lv. 2018 - 2019

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee sosiaalityön metodista ajattelua, keskeiset työmenetelmät ja niiden yhteyden alan oppihistoriaan ja teoriaperinteisiin. Opiskelija hallitsee sosiaalityön ammatillisten vuorovaikutustaitojen perusasiat ja pystyy hyödyntämään työmenetelmiä ja vuorovaikutustaitoja sosiaalityöntekijän tehtävissä sosiaalityön eettiset lähtökohdat huomioiden.

Koulutuksen sisältö

Opintojakso sisältää verkkotallenteina olevat luennot, kirjallisuutta ja lähiopetuksena järjestettävät harjoitukset.

Opiskelija tutustuu sosiaalityön ajankohtaisiin menetelmäkeskusteluihin, käytetyimpiin työmenetelmiin, niiden teoreettisiin perusteisiin ja soveltamiseen. Opiskelija perehtyy asiakkaan ja työntekijän väliseen ammatilliseen vuorovaikutukseen. Opintojaksolla opiskelija harjoittelee sosiaalityössä tarvittavia asiakastyön taitoja ja ammatillisia käytäntöjä.

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa sosiaalityön aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo.

Avainsanat

  • sosiaalityö
  • sosiaaliala

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi