Avoin yo, Svenska för ekonomer, samhällsvetare och filosofer & historiker, lv. 2018 - 2019

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
45 Euroa

Tavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa viestiä pääosin ymmärrettävästi omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä
 • hallitsee riittävän oman alan ja yleiskielen sanaston rutiininomaisesta tilanteesta suoriutumiseen
 • löytää ja ymmärtää pääkohdat oman tieteenalansa tekstistä
 • ymmärtää yleistä sekä alakohtaista puhuttua ruotsia
 • osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman alansa tekstiä
 • osaa pitää suullisen alustuksen oman alan aiheesta
 • osaa ääntää ymmärrettävästi
 • osallistuu vuorovaikutukseen tutuissa tilanteissa ja on aloitteellinen
 • osaa varmistaa ymmärtäneensä keskustelua ja pyytää täsmennystä sanottuun
 • osaa hyödyntää kielellisiä ja sisällöllisiä apuvälineitä, kuten sanakirjoja, kielioppeja ja internetiä

Koulutuksen sisältö

XRUX000/900 Svenska (3 op) för ekonomer (XRUT002/902), samhällsvetare och filosofer (XRUY002/902) och historiker (XRUH003/903) eli kauppatieteiden, yhteiskuntatieteiden ja historian opiskelijoille tarkoitettu, Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen taidon kurssi.

Sisältö:

 • arkipäivän viestintätilanteisiin ja alakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
 • oman alan ruotsinkieliseen sanastoon perehdyttäminen eri tietolähteiden avulla
 • oman suullisen alustuksen pitäminen ja kirjallisten esitysten laatiminen

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/viestinta-ja-kieliopinnot/kieliopinnot#ruotsi.

Avainsanat

 • ruotsi
 • ruotsin kieli

Haku- tai ilmoittautumismenettely

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi