Avoin yo, Markkinoinnin perusteet, lv. 2017-2018

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteistön
 • määritellä markkinoinnin tehtävät, tavoitteet ja keskeiset osa-alueet
 • selittää markkinointiajattelussa tapahtuneita muutoksia
 • tunnistaa ja analysoida keskeisimmät markkinoinnin haasteet nykypäivän yhteiskunnassa
 • selittää miten asiakasarvoa luodaan ja asiakassuhteita johdetaan

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain (syksyllä 2017 tai keväällä 2018) ja suorittaa sen etäopiskellen.

 • Markkinoinnin ydinkäsitteistö, tehtäväkenttä ja markkinointiajattelun kehittyminen
 • Asiakaskeskeisyys ja asiakasarvon luominen
 • Markkinointiympäristö ja markkina-analyysi
 • Asiakkaiden ostokäyttäytyminen
 • Segmentointi, positiointi ja brändääminen
 • Tuotekehitys
 • Hinnoittelu
 • Jakeluketjun hallinta
 • Kansainvälinen markkinointi
 • Markkinointiviestintä
 • Digitaalinen markkinointi
 • Eettisyys ja yhteiskuntavastuu markkinoinnissa

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa liiketoimintaosaamisen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet

Avainsanat

 • digitaalinen markkinointi
 • markkinointi
 • markkinointiviestintä

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi