Avoin yo, Suomi 2 -alkeiskurssi, lv. 2016-2017

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Kurssin jälkeen opiskelija on tasolla A2 useimmilla kielitaidon osa-alueilla. Hän uskaltaa ja osaa viestiä arkitilanteissa, vaikka ei vielä pysty osallistumaan normaalitempoiseen keskusteluun. Hän osaa kertoa tulevista ja menneistä tapahtumista ja kertoa mielipiteensä itseään kiinnostavista aiheista sekä sopia arkisista asioista. Opiskelija tuntee kirja- ja puhekielen eroja ja suomalaisen kohteliaisuuden piirteitä. Hän osaa kehittää kielenoppimisstrategioitaan, hakea tietoa, päätellä merkityksiä ja käyttää kaksikielistä sanakirjaa. Hän osaa asettaa omat tavoitteensa ja hyödyntää kieliympäristöä kielitaitonsa kehittämiseen.

Upon completion of the course, the student should be at level A2 in all/most of the language skill areas. The student will have the confidence and ability to participate in everyday communication in Finnish, even though she/he will not yet be able to contribute to “native-paced” conversation. The student will able to talk about events in the past and future and express his/her opinion about matters of interest as well as relevant everyday matters. The student will be able to recognize the differences between spoken and standard Finnish as well as Finnish conventions of politeness. The students will be to develop their language learning strategies, search for information, decide about meanings and values, and will be able to use bilingual dictionaries. The student will be able to set his/her own goals and make use of the language environment around them in developing his/her language skills.

Koulutuksen sisältö

Tavoitteena on saavuttaa vahva peruskielitaito, selvitä sujuvasti arkitilanteissa ja kehittää tekstinymmärtämistä ja tiedonhakua suomeksi.
Peruskurssi Suomi 1 -kurssin suorittaneille tai vastaavan kielitaidon omaaville.

The aim of the course is for students to achieve strong basic language skills, learn how to cope in everyday situations, and develop their understanding of texts and ability to search for information in Finnish.
This is a basic course for students who have already completed Suomi 1 (or who possess similar language skills).

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

A study fee will be charged. You may pay it during registration or you may choose an electronic invoice.

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/suomi-toisena-kielena.

More information at https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/suomi-toisena-kielena.

Avainsanat

  • suomi toisena ja vieraana kielenä

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi