Avoin yo, Liiketoimintaosaamisen perusopinnot, lv. 2017-2018

Opintojen laajuus
28 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
280 Euroa

Tavoite

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:       

 • muodostaa kokonaiskuvan liiketoimintaosaamisesta ja soveltaa opittua käytäntöön
 • tunnistaa liiketoimintaosaamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä
 • arvioida omaa kiinnostustaan liiketoimintaosaamisen eri osa-alueisiin
 • arvioida liiketoimintaa myös vastuullisuuden ja eettisyyden näkökulmista

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain (syksyllä 2017 tai keväällä 2018) sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuus koostuu liiketoiminnan keskeisten osa-alueiden laskentatoimen, johtamisen, markkinoinnin, yrittäjyyden sekä viestinnän johtamisen opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista ja erilaisissa toimintaympäristöissä. Opintokokonaisuuden tiedot ovat välittömästi hyödynnettävissä työelämässä ja opintoja voi suositella sivuaineeksi minkä tahansa alan tutkintoon tähtääville opiskelijoille. Tutkintotavoitteisessa opiskelussa liiketoimintaosaamisen perusopinnot muodostavat pakollisen yhteisen pohjan kaikkien opintosuuntien aineopinnoille. Mikäli olet suorittanut liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon (tradenomi), suosittelemme ilmoittautumista suoraan aineopintotasoisiin opintoihin mahdollisten täydentävien opintojen suorittamisen jälkeen.


Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op
 • YTTP1120 Markkinoinnin perusteet 5 op
 • YTTP1130 Laskentatoimen perusteet 5 op
 • YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet 5 op
 • YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet 5 op
 • YTTP1160  Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen 3 op

Opintokokonaisuuden suorittaminen aloitetaan opintojaksosta JSBY Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa 1 op, joka sisältää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinnan ja aiemmin suoritettujen opintojen hyväksi luvun. Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden hintaan ja siihen liittyvä tehtävänanto (ml. HOPS-lomake) löytyvät ao. opintojakson sivuilta oppimateriaali-Kopasta jaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Muita kokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja voi suorittaa vapaassa järjestyksessä, jakso YTPP250 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltamisen perusteet suoritetaan viimeiseksi. Muita kokonaisuuteen sisältyviä opintojaksoja voi suorittaa vapaassa järjestyksessä, jakso YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen suoritetaan viimeiseksi. Opintojaksot YTTP1130 Laskentatoimen perusteet 5 op ja YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen 3 op ovat suoritettavissa 1.1.2018 alkaen.

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Tarkat tiedot liiketoimintaosaamisen perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta: www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet

Avainsanat

 • liiketoiminta
 • liiketoimintaosaamisen peruskäsitteet
 • liiketoimintaosaaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi