Avoin yo, Kuluttajakäyttäytyminen, lv. 2017 - 2018

Opintojen laajuus
6 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
90 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • soveltaa ja hyödyntää kuluttajamarkkinoinnin teorioita käytännön markkinointiongelmien ratkaisemiseen
  • eritellä kuluttajan ostopäätösprosessin vaiheet
  • arvioida kuluttajan ostokäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä eri ympäristöissä
  • tuottaa informaatiota kuluttajan ostokäyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä liikkeenjohdolle
  • suunnitella, toteuttaa ja analysoida kuluttajamarkkinointia asiakasymmärrykseen pohjautuen

Koulutuksen sisältö

Opintojakso on suoritettavissa etäopiskellen sekä syys- että kevätlukukaudella.

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja oppia niihin liittyviä teoreettisia lähestymistapoja. Opintojaksolla syvennytään kuluttajaymmärryksen tärkeään rooliin markkinoinnissa.

Opintojakson teemoja ovat:

  • Kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen
  • Kuluttajakäyttäytymiseen liittyvät yksilölliset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät
  • Kuluttajan päätöksenteko ja siihen liittyvät prosessit.

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa markkinoinnin aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta: www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet

Avainsanat

  • markkinointi
  • kuluttajakäyttäytyminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi