Avoin yo, Markkinointitutkimus, lv. 2017-2018

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mikä on markkinointitutkimustiedon merkitys markkinoinnin suunnittelussa ja liiketoiminnan päätöksenteossa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • määritellä markkinointitutkimuksen keskeiset käsitteet
  • arvioida markkinointitutkimuksia ja käyttää markkinointitutkimuksella tuotettua tietoa markkinoinnin päätöksenteon tukena
  • suunnitella ja raportoida käytännön markkinointitutkimustyön

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain (syksyllä 2017 tai keväällä 2018) ja suorittaa sen etäopiskellen.

Opintojaksolla kehitetään taitoja ymmärtää ja arvioida markkinointitutkimusta, jota käytetään liiketoiminnan kehittämiseen ja ongelmanratkaisuun. Kurssin aiheina ovat markkinointitutkimuksen vaiheet, otantamenetelmät, kyselylomakkeen tekeminen, tutkimusaineiston analysointi, hypoteesien testaus sekä liiketoiminnan ongelmien analyyttinen jäsentäminen. Opintojaksolla käydään läpi markkinointitutkimuksessa käytettävät sekä määrälliset että laadulliset aineistonkeruu- ja analysointimenetelmät.

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa markkinoinin aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta: www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet

Avainsanat

  • markkinointi

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi