Avoin yo, Osaaminen ja asiantuntijuus, lv. 2018-2019

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • eritellä asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin tutkimuksen näkökulmia
 • kuvata asiantuntijuutta ja ammatillista identiteettiä ilmiönä tieteellisten käsitteiden avulla
 • tarkastella tietoisesti ja kriittisesti omia näkökulmiaan asiantuntijuuteen ja ammatilliseen identiteettiin sekä syventää niitä tutkimuksellisesta näkökulmasta
 • tunnistaa oman roolinsa aktiivisena asiantuntijuuden ja ammatillisen identiteetin rakentajana.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2018 kesään 2019 ja suorittaa sen etäopiskellen.

 • asiantuntijuus korkeatasoisen osaamisen kehittymisenä
 • asiantuntijuus yhteisöllisenä ilmiönä
 • asiantuntijatiedon luonne
 • ammatillinen identiteetti ja ammatillinen toimijuus
 • työssä oppiminen kasvatusalalla

 

 

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa kasvatustieteen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • opetus
 • kasvatustiede
 • kasvatussosiologia
 • kasvatuspsykologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi