Avoin yo, Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (kirjallisuus), lv. 2018-2019

Opintojen laajuus
10 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
150 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • aikatauluttaa kirjoitus- ja tutkimusprosessin eri vaiheet
  • valita ja rajata tutkimusaiheen ja laatia tutkimussuunnitelman
  • tehdä ohjatusti tiedonhakuja tutkimusaiheeseensa liittyvistä tärkeimmistä tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa
  • tehdä tutkimussuunnitelman pohjalta tieteellisen tutkielman noudattaen tutkimusetiikan periaatteita
  • soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä
  • kirjoittaa tutkielman johdonmukaisesti ja argumentoiden sekä tieteellisen viestinnän konventioita noudattaen
  • esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja ja arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä
  • arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden tutkimuksia ja esitelmiä

Koulutuksen sisältö

Kandidaatintutkielmassa kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhankinnan ja -tuottamisen taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely-, ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa sekä tutustutaan tutkimuseettisiin periaatteisiin. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen seminaarin aikana.

 

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa kirjallisuuden aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • kirjallisuus
  • kirjallisuuden aineopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi