Avoin yo, Aikuisen elämänkulku ja arki, lv. 2020-2021

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
30,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:

  • määritellä elämänkaaren ja elämänkulun käsitteet ja
  • soveltaa näitä koskevia tutkimustuloksia ja teorioita aikuisuuden elämänalueille

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen.

Aikuisuus on kokemuksellisesti ja kehityksellisesti rikasta aikaa (Nurmi ym. 2014, 178). Aikuisen kehitystä on perinteisesti tutkittu pääosin psykologisesta näkökulmasta. Tutkimusten avulla on luotu erilaisia teorioita ihmisen elämänkaaresta ja elämänkulusta sekä siitä, mitä niiden eri vaiheisiin tyypillisesti sisältyy. Näissä teorioissa aikuisen kehitystä on kuvattu vaiheittaisesti eteneväksi, mutta näiden teorioiden rinnalle on luotu myös dynaamisempia tarkastelutapoja, joissa kuvataan aikuisen kehityksen muutoksia eri elämänalueilla (Nurmi ym. 2014,180). Aikuisen elämänalueet, kuten perhe, työ, opiskelu ja vapaa-aika risteilevät, kohtaavat ja limittyvät arjen tilanteissa (Nurmi ym. 2014, 189; Jokinen 2005, 156). Tässä opintojaksossa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) sekä tutustut aikuisen elämänkaaren ja elämänkulun käsitteisiin, ja peilaat niitä aikuisen elämänalueille.

Lisätietoja

Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • aikuiskasvatus
  • aikuiskasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi