Avoin yo, Aikuiskasvatustieteellinen tutkimus, lv. 2020-2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson tehtyään opiskelija osaa:

  • hahmottaa aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteita
  • nimetä tieteellisen tiedon periaatteita sekä tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen tiedon erot
  • tunnistaa määrällisen ja laadullisen tutkimuksen tyypilliset prosessit
  • laatia aikuiskasvatustieteellisen tutkimussuunnitelman

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen.

Tieteellinen toiminta ja tutkimus pyrkivät tieteellisin keinoin kohti totuutta. Tieteessä ei kuitenkaan saavuteta yhtä ja lopullista totuutta, vaan kulloinkin on vallalla parhaiten tieteellisesti perusteltu näkemys. Samalla tieteellinen tieto korjaa itseään eli tutkimuksen myötä saavutetaan aiempaa kattavampia ja yhtenäisempiä käsityksiä. Arkiajattelu on usein tieteellisen tutkimuksen lähtökohta ja toisaalta tutkimuksin saavutettu tieteellinen tieto saavuttaa viiveellä arjen. Opintojakso johdattelee tieteellisen tiedon periaatteisiin ja aikuiskasvatustieteen tutkimuskohteisiin. Kirjallisuuden avulla tutustutaan myös aikuiskasvatustieteellisen tutkimusprosessin kulkuun sekä perehdytään siihen, millaisilla menetelmillä aikuiskasvatustieteellistä tietoa hankitaan.

Lisätietoja

Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • aikuiskasvatus
  • aikuiskasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi