Avoin yo, Aikuiskasvatustieteen perusopinnot, lv. 2020-2021

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
375,00 Euroa

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • hahmottaa aikuiskasvatustieteeseen kytkeytyviä yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
 • tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
 • osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista aikuiskasvatustieteen alalla
 • osaa jäsentää aikuiskasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti
 • pystyy hahmottamaan ja jäsentämään pedagogisen tai työelämän kehittämishankkeen omaksumansa aikuiskasvatustieteellisen teoriataustan avulla

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Kaipaatko valmiuksia aikuisten opetus-, ohjaus- ja koulutustehtäviin? Haluatko kehittyä koulutuksen suunnittelijana? Oletko kiinnostunut työssä oppimisesta tai henkilöstön kehittämisestä esim. mentoroinnin avulla? Haluatko tarkastella ammatillista kasvua ja ammatillista identiteettiä aikuiskasvatustieteellisen tiedon valossa? Näihin teemoihin pääset tutustumaan aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa, joissa tarkastellaan aikuisuutta ja aikuista oppijaa yhteiskunnan ja työelämän vaatimusten keskellä. Aikuiskasvatustieteen teemoja voit tarkastella suhteessa omaan työhösi ja halutessasi kehittää työtäsi/organisaatiotasi perusopintoihin sisältyvän projektitehtävän muodossa.

Aikuiskasvatustieteen opiskelu sopii kaikille niille, jotka

 • ovat kiinnostuneita aikuisen oppimisen erityispiirteistä ja jatkuvasta kehittymisestä ihmisenä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä
 • haluavat kehittää omaa asiantuntijuuttaan aikuiskoulutuksen kysymyksissä
 • ovat kiinnostuneita aikuiskasvatustieteestä tieteenalana
 • haluavat saada valmiuksia toimia ohjaus-, kouluttaja- tai opetustehtävissä tai suunnittelevat pätevöitymistä näihin tehtäviin
 • haluavat perehtyä työssä tapahtuvaan oppimiseen ja sen ohjaamiseen
 • haluavat ymmärtää työpaikkansa ja työyhteisönsä tapahtumia ja muutosta sekä arvioida niitä kriittisesti.

Aikuiskasvatustieteen opiskelua voi siis suositella esim. koulutussuunnittelijoille, organisaatioiden henkilöstön kehittämis- ja koulutustehtävissä toimiville, opettajille ja kouluttajille, aikuisten harrastus- tai kansalaistoiminnan ohjaajille, erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä toimiville, esimiehille jne.

Opintojen toteutus on suunniteltu siten, että ne voi aloittaa ja suorittaa omaan tahtiin etäopiskellen. Opinnot suositellaan aloitettavaksi opintojaksosta AIKP1011, mutta muuten jaksot voi suorittaa missä järjestyksessä tahansa. Vähintään hyvin tiedoin (yleisarvosana 3) suoritettujen perusopintojen jälkeen opintoja voi jatkaa aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopintoihin.

PERUSOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

 • AIKP1011 Aikuisen elämänkulku ja arki (2 op)
 • AIKP1012 Aikuisen ajattelu ja oppiminen (3 op)
 • AIKP1013 Aikuinen oppija muuttuvassa työssä ja yhteiskunnassa (5 op)
 • AIKP1014 Aikuiskasvatustieteellinen tutkimus (5 op)
 • AIKP1015 Asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukeminen (5 op)

sekä toinen seuraavista:

 • AIKP1016 Pedagoginen kehittämishanke (5 op)
 • AIKP1017 Työelämän kehittämishanke (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot aikuiskasvatustieteen perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • aikuiskasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi